Bamadaba index Français-Bambara / dictionnaire du Corpus bambara de référence
A-Z ɲíni Bámanankan plus d'infos sur Bamadaba
search-icon.png

F - f

fable nsíiri
· nsíirin
Fabougou Fabugu
Faboula Fabula
fabricante de bière dlɔ̀donna
· dlɔ̀kasila
· dɔ̀lɔdonna
· dɔ̀lɔkasila
fabriquant d'alcool dɔ̀lɔtigɛla
fabriquer bíla
· díla
· dílan
· dlá
· dlán
· dòn
· shwà
· sɔ̀gɔ
· swà
face ɲá
· ɲɛ́
face intérieure de cuisse wóroɲɛ
facile d'
· dí
· dúman
· nɔ̀gɔ
· nɔ̀gɔ
· nɔ̀gɔman
· nɔ̀gɔn
· nɔ̀gɔn
· sɔ̀nkómà
facile à croquer ŋɛ́rɛlɛ
facilement nàganaga
facilité díya
· já
· nɔ̀gɔya
faciliter díya
· já
· nɔ̀gɔya
façon fásɔn
· fásɔnya
· kɛ́ko
· táabolo
faconde dádiya
façonner au tour gólogolo
· kólokolo
· kólonkolon
facture fakitiri
facultatif súna
Faculté des Lettres Langues Arts et Sciences Humaines FLASH
fade ngóyangoya
· sáfo
· ságo
· ságon
Fadjigi fàjigi
Fadjiguila Fajigila
Fagara xanthoxyloides wón
fagot dɔ́gɔ
· dɔ́gɔsiri
· dwá
· dwásiri
· jwá
· jwásiri
· lɔ́gɔ
· sìri
Faguibini Fagibini
faible bárikantan
· bólolandɔgɔ
· bólomandɔgɔ
faiblesse láafu
Faidherbia albida, Acacia albida álasɔsɔjirinin
faidherbier álasɔsɔjirinin
· bálansan
faillite kɔ̀li
· làbin
faim bàla
· cɛ́mancɛrɔbana
· kmɔ́
· kɔ́ngɔ
fainéant bànyɛrɛye
· dɔ́kɛbali
· dùsuntan
· fɛ́nkɛbali
· júgusago
· kólon
fainéantise kólonya
· sàlaya
· sàliya
faire k'
· kánnabɔ
· kɛ́
faire à la hâte hàrabaharaba
· hàrakaharaka
faire à part kɛ́rɛnkɛrɛn
faire aborder bɛ́lɛn
faire accoucher lájìgin
faire agenouiller láɲɔ̀ngiri
faire aimer kódiya
faire apparaître nɔ̀bɔ
faire arriver s'
· sé
faire asseoir lásìgi
· màsìgi
faire attention fàrati
· hákili
· màkɛ́rɛnkɛrɛn
· ɲɛ́makala
· ɲɛ́nakala
· tlómàjɔ
· túlomàjɔ
faire augmenter lábugun
faire avancer látaa
· látaga
faire avancer doucement sɛ̀ɛnsɛɛn
· sɛ̀nsɛ
· sɛ̀nsɛn
faire avec ardeur mána
· mɛ́nɛ
faire avorter fágon
· fáku
faire bailler láyaala
faire balancer fèlefala
· fɛ́lɛku
· fyéku
· fyɛ́ku
faire bénéfices tnɔ̀
· tɔ̀nɔ
· tɔ̀nɔn
faire bisquer ɲàgaribɔ
· ɲàgarilabɔ
· ɲàngaribɔ
faire boire lámìn
· mìn
faire briller láyelenku
· yélekeyeleke
· yélekuyeleku
· yélenku
faire brusquement kùsuba
faire cadeau kɔ́nɔ
· kɔ́nɔn
faire cesser tìg'
· tìgɛ
· tìkɛ
faire chauffer kálaya
faire chavirer fíri
· frí
faire coïncider kɛ́nyɛ
· kɛ́ɲɛ
faire complètement fòosi
· fòsi
faire comprendre à fáranfasiya
faire confiance d'
· dá
· lákà
· lákàn
· mìna
· mìnɛ
faire coucher láda
faire coudre lákala
faire couler láwòyo
· súrundu
· súruntu
· súuru
· súurun
· wɔ̀ɔlɔ
faire courir láginin
· lágirin
faire craquer kɔ̀gɔ
faire crier lákàsi
faire crouler wáari
· wáaro
· wáro
· wáru
faire cuire kɔ́rɔgɛ̀rɛn
faire danser dɔ̀n
· ládɔ̀n
· lámuguri
faire de la monnaie fàlen
faire de la mousse kàan
· kàgan
· kànga
faire de la publicité gánse
· gánsi
faire de temps en temps fòron
faire déborder wàlakata
· wàlangata
· wàlankata
· wàlankatan
· wàrankata
faire défaut kùmaniya
· kùnmaniya
faire démarrer láwili
· láwuli
faire dépérir cɔ́ɔlɔ
· fíngɔn
· jáasi
· láfu
· ncɔ́ɔlɔ
faire des angles séleke
faire des battements dɔ̀n
faire des cadeaux bólolabìla
· bɔ̀nɛ
· bɔ̀nɔ
· bùnɛ
faire des cadeaux à bònya
· bònyɛ
faire des cals ngɔ́gɔyɔ
faire des cloques dólon
faire des dépenses bɔ̀nɛ
· bɔ̀nɔ
· bùnɛ
faire des détours mínimini
· múnumunu
· múnunmunun
faire des éclairs mɛ́gɛru
faire des efforts dòsokodosoko
faire des efforts pénibles ou vains dɛ̀ɛndɛɛn
· dɛ̀mɛdɛmɛ
· dɛ̀ndɛ
faire des excroissances ngɔ́gɔyɔ
faire des gribouillis sur kàani
· ngàani
· nkàani
· nkàari
· ŋàani
faire des inhalations dáwusu
faire des noeuds kùru-kùru
faire des piqûres ncɔ̀ki-ncɔ̀ki
faire des préparatifs ɲɛ́sìgi
faire des soubresauts kètekete
faire des souhaits de fête sélimafo
faire des tours míni
faire des traces màari
faire descendre lájìgin
faire détester lágoya
faire dialoguer cɛ́fɔ
faire disparaître sítunu
faire dormir sìnɔgɔ
· sùnaa
· sùnɔgɔ
faire du bien láɲà
· láɲɛ̀
faire du boudin fìnsan
· fìsinka
faire du bruit gírigiri
· gíringirin
· kɔ́cɔkɔcɔ
· wòroworo
faire du commerce jàgo
· jùlaya
faire du tort dénjuguya
· júguya
faire du vilain búsan
faire durer kɔ́ɲɔsɛɛnsɛɛn
· lámɛ
· lámɛn
faire échouer kɔ̀li
· kɔ̀yi
· lácɛn
· látiɲɛ
· látiyɛn
· rɔ́tiɲɛ
· rɔ́tiyɛn
faire éclater au feu póroporo
faire éclater la joie kètekete
faire éclore látɔrɔ
faire effort màgan
· màgwan
faire empirer lájuguya
faire engendrer lábangen
· láwolo
faire entrer ládòn
· nádòn
faire envoler pán
faire éternuer látìson
faire évanouir kìrin
· lákìrin
faire exprès túgu
faire face ɲɛ́sin
faire face à sín
faire faillite fíri
· frí
faire flamber mána
· mɛ́nɛ
faire fondre wòyo
· wɔ̀yɔ
· yèele
· yèelen
faire fuir félefele
· félenfelen
· fyéfye
· lábòli
faire furtivement mɔ́lɔnti
· mɔ́lɔɔsi
· mɔ́lɔɔti
· mɔ́lɔti
faire glisser ntùuru
· sùrundu
· sùruntu
· tìrinti
· tùruntu
faire grener láwolo
faire grossir lábònya
· múguɲari
faire hégire híjira
faire honte kùnnasìri
· lámàlo
· lámàloya
· lámɔnɛ
· màlo
faire immédiatement sín
faire irruption kári
faire jaillir lápoyi
· súran
faire l'amour fìfa
faire l'arrogant fáɲa
faire l'avare tɛ́gɛmagɛlɛya
faire l'école buissonnière còoloya
faire l'honneur kùnnawolo
faire l'important jáma
· jáman
· ɲàa
· ɲàga
faire l'intéressant cɛɛrucɛɛru
· cɛnruncɛnrun
faire l'orgueilleux yàwɛsɛya
· yàwɛsiya
· yàwuseya
faire la divination fíl'
· fílɛ
· flɛ́
faire la lessive avec un peu de bleu búla
faire la morale kùnnagòsi
· kùnnagɔ̀si
faire la moue dámɔ
faire la prise gɔ̀nkuru
faire la veillée sùmu
· sùmun
faire laver màkò
faire le jeune homme kámalenya
faire le mariage kɔ́ɲɔbɔ́
faire le médiateur láfara
faire le pèlerinage híji
faire le prétentieux jágo
faire le supérieur yàwɛsɛya
· yàwɛsiya
· yàwuseya
faire le tour de lámini
faire lever láwili
· láwuli
· wíli
· wúli
faire litanie wúrudi
faire maigrir fàsa
· fàsan
· fàsaya
· pàsa
faire mal dígi
faire marcher látaama
· látaama-táama
· látagama-tágama
· ɲà
· ɲɛ̀
faire monter láyɛ̀lɛn
· màyɛ̀lɛn
faire mourir lásà
· rɔ́sà
faire mûrir bìle
· bìlen
· jàba
· lámɔ̀
· mɔ̀
· námɔ̀
faire naître lábangen
faire noeud coulant ntón
faire oublier láɲìnɛ
· látɛ̀mɛ
· látɛ̀mɛn
· ɲɛ̀nɛ
· ɲìna
· ɲìnan
· ɲìnɛ
faire paître gɛ́ngɛn
· gwɛ́ngwɛn
faire par hasard pòrogoto
· pòrokotó
faire paraître b'
· bɔ́
faire parler lákuma
faire part de décès kóminike
faire partir látaa
· látaga
· láwà
· wà
· wíli
· wúli
faire partir en morceaux wáari
· wáaro
· wáro
· wáru
faire parvenir láse
faire passer látɛ̀mɛ
· látɛ̀mɛn
· látìgɛ
· rɔ́tìgɛ
faire peler bùnaki
· bùnan
faire pencher lájɛ̀ngɛ́n
faire perdre bɔ̀nɛ
· bɔ̀nɔ
· bùnɛ
faire perdre l'équilibre wùruba
· wùrubata
faire perdre sa vitalité kìisikaasa
· kìrikara
· kìrinkaran
· kìsikasa
faire périr látunu
· látunun
· tó
faire peur lásiran
· yògoro
· yògoron
faire peur à jɔ̀rɛ
· jɔ̀rɔ
faire piqûre píkiri
faire plaisir ládiya
· lája
faire plaisir à nímisiwàsa
faire pleurer lákàsi
faire plusieurs fois le tour láminimini
faire pousser láfalen
· lánùgu
faire proliférer ɲága
· ɲáka
faire proprement sáha
faire prospérer lásàbati
· láyiriwa
· yíriwa
faire pulluler jíidi
· yíidi
faire qc sans y prêter attention hákilisonya
· hákilisonyɛ
faire qqch en groupe cɛ̀
faire rayonner nɔ́ɔrɔ
faire réfléchir hákiliya
faire regretter lámɔnɛ
faire repousses sɛ́n
· syɛ́n
faire reprendre kɔ́rɔdòn
faire résonner lámìna
· lámìnɛ
· lɔ́mìnɛ
· rɔ́mìna
· rɔ́mìnɛ
faire réussir díya
· já
· láɲà
· láɲɛ̀
faire revenir kɔ́lasègin
· lákɔsègin
· lákùru
· rɔ́kùru
faire ricocher ntóni
faire rire láyɛlɛ
faire roter gírinti
faire rouler kòlonkolon
faire s'approcher lámadòn
faire s'éloigner kɔ́mayɛ̀lɛma
· lákɔmayɛ̀lɛma
faire s'étrangler sáran
faire sans erreur sáha
faire saut périlleux kàli
faire sauter gán
· gwán
faire savoir gánse
· gánsi
· kófɔ
faire se réjouir láɲàa
· láɲàga
faire se reposer lásáha
faire se séparer lákɔmayɛ̀lɛma
faire sécher lájà
faire serment dánɛ̀ri
· kàle
· kàlen
· kàli
· kàlin
faire sortir lábɔ
· nábɔ
· rɔ́bɔ
faire souffrir dími
· dímin
· nímanɔgɔ
· nímanɔgɔsi
· nímatɔɔrɔ
· ɲɛ́gàn
· ɲɛ́gwàn
· ɲɛ́madègun
· tɔ́ɔrɔ
faire subitement párawu
· pátawu
faire taire dálakùru
· lámákùn
· lámántɔ̀
· màntɔ
· màntɔn
faire tenir debout látègele
· látɛ̀gɛlɛ
faire tituber látìbitaba
faire tomber bì
· bìn
· bɔ̀rɔntɔ
· bùnu
· bùru
· bùrun
· lábìn
· sènkɔrɔcɛ
· sènkɔrɔmacɛ
faire tomber avec force kúlu
faire tomber d'un coup npàgi
· npàgon
· pàgi
· pàgon
faire tort tɔ̀ɲɔ
faire toucher à màa
· màga
faire tourner múnumunu
· múnunmunun
· sìmi
faire tournoyer bùgubugu
· fìiniifaana
· fìnifana
faire traverser látìgɛ
· rɔ́tìgɛ
faire trembler láyɛrɛyɛrɛ
faire très attention ɲɛ́majɔ̀
faire trotter cùgancugan
· cùrancuran
faire un détour mélege
· méleke
faire un effort kɛ́rɛtɛkɛrɛtɛ
faire un lapsus dáfili
· dáfli
faire un mouvement de va-et-vient lákɔmi
· rɔ́kɔmi
faire un noeud coulant sùrundu
· sùruntu
faire un rase-mottes fíyɛ
· fyɛ́
faire un saut wálaki
· wálanki
· wóloki
faire une action avec soin fɛ́sɛfɛsɛ
· fyɛ̀fyɛ
faire une déclaration kùnfɔ
faire une fausse couche bùnu
· bùru
· bùrun
faire une intrusion dànkari
faire une ouverture dátìgɛ
· ŋàn
· ŋɛ̀n
faire une pente fɔ́nfɔn
faire une surprise agréable à nímisiwàsa
faire venir lákili
· lánà
· lánàti
· lásìgi
· n'
· nà
· nàati
· nàti
faire veuvage fìiya
· fìliya
· fìriya
· fùruja
faire violence kɔ́tɛ
faire voeu dáfàlen
faire voler fálafala
· lápan
faire voyager látaama
faire-part de décès sànci
· sàngaci
· sànnaci
faisable kɛ́ta
faisander ngánunganu
· ŋánuŋanu
fait kɛ́ta
fait d'écouter túlomajɔ
fait de faire bailler láyaala
fait de se mêler des affaires d'autrui kólandiya
fait de voir yéko
fait extraordinaire dàbaliban
fait incroyable dàbaliban
Faladié Falajɛ
falaise rocheuse màna
Falco alopex sɛ́gɛbilen
· sɛ́gɛblen
· sìsilasɛgɛ
· tásisirɔsɛgɛ
Falco biarmicus wɔ̀lɔtónńkàn
Falémé Faleme
familiarité bùlonkɔnɔsi
familier dùnge
famille bábonda
· bùlonda
· dénbaya
· fàbulonda
· gà
· gwà
· kɔ́lɛ
· kɔ́maa
· kɔ́mɔgɔ
· kwɔ́lɛ
· wólo
famille d'origine bónda
famille maternelle bábonda
famine kmɔ́
· kɔ́ngɔ
· kɔ́ngɔba
famine consécutive à la sécheresse jàkɔngɔ
Famissabougou Famisabugu
Fana Fana
Fanafiè Koro Fanafiyɛkoro
fane de haricot shyɔ̀kala
· syɔ̀kala
faner fɔ̀lɔn
fanes d'arachide tìgakala
· tìgaɲaga
· tìgɛkala
· tìgɛɲaga
fanfaron mɔ̀gɔɲɛnatɔ
· ɲɛ́ntannci
· ɲɛ́tanci
· ŋánamaŋanama
· ŋɛ́nɛmɛŋɛnɛmɛ
fanfaronnade mɔ̀gɔɲɛna
Fangasso Fangaso
fanon fɛ̀lɛkɛ
· kánfɛlɛkɛ
· kánkɔrɔfɛlɛkɛ
fantassin dùgumakɛlɛcɛ
· sènnamɔgɔ
Farako Farakɔ
Farana Kétà
· Kéyità
· Kɛ́yità
· Kònde
· Kɔ́ndɛ
· Wùlare
fardeau dòni
farine àlikaamamugu
· àlikamamugu
· fárini
· múgu
farine délayée dɛ̀gɛ
fascicule gáfe
Fassala Fasala
Fassokanou Fàsokanu
fat wásobaanci
· wásobaganci
· yɛ̀rɛba
fatigue sɛ̀
· sɛ̀gɛn
· sɛ́nɛ
fatigue du dos kɔ́ja
fatigue générale fàrifaa
· fàrifaga
· fàrifagabana
fatiguer ɲɛ́kɔrɔse
· ɲɛ́madègun
· sɛ̀gɛn
fatuité yɛ̀rɛjira
· yɛ̀rɛyira
fauchage du riz màlokan
faucher kàn
faucheur kànlikɛla
faucheuse à riz màlokanmasin
faucille wɔ̀lɔsɔ
· wɔ̀ɔsɔ
faucon des chauves-souris bɔ́nningɛlɛn
faucon lanier wɔ̀lɔtónńkàn
faucon renard sɛ́gɛbilen
· sɛ́gɛblen
· sìsilasɛgɛ
· tásisirɔsɛgɛ
faufiler pòronporon
· sáran
fausse couche kɔ́nɔcɛn
· kɔ́nɔtiɲɛ
· kɔ́nɔtiyɛn
fausse-couche kɔ́nɔlagosi
· kɔ́nɔlagɔsi
faute fìɲɛ
· fìyɛn
· fyɛ̀n
· hàkɛmako
fauteuil fotɛyi
fautif fìlibaanci
· fìlibaganci
fauve wára
fauve mythique jàramànkaana
· jàraminɛjara
faux kinkéliba bànin-kɔ̀nɔ-ká-tìga
faux travail tìndimijalan
faveur bárika
· bárka
· ɲùmanya
faveur divine fàtawu
favorable nɔ̀gɔ
· nɔ̀gɔn
favori jèlimandi
· jòlimandi
favoris kàrangafe
· kàrangafesi
favoriser la fécondation déntigiya
fax fakisi
fécondée de fraîche date jílama
fédération federasɔn
feindre d'ignorer kàlalafili
feindre l'ignorance bólobiriɲɛna
Fékola Fekola
félicitations tànu
· tànun
félicité dàamu
féliciter tànto
· tànu
· tànun
Felis felis sylvestris sɛ̀minawara
· shɛ̀minawara
· syɛ̀minawara
Felis.felis.sylvestris jàkumawara
· kólokari
· kólonkari
· ɲàriwara
Felis.Otocolobus.margarita kólokari
· kólonkari
Félix Felikisi
Félix Houphouët-Boigny Hufuwɛti Buwaɲi
· Hufuyeti Buwaɲi
· Hufuyɛti Buwaɲi
· Huyɛti Buwaɲi
· Ufuwɛti Buwaɲi
femelle fɛ́nmuso
· mùso
· mùsoma
· mùsoman
femelle qui a des petits bá
· dénbatigi
féminin mùsoma
· mùsoman
femme mùso
· mùso
· mùsolaka
· númafɛlaka
femme au foyer gàdonmuso
· gwàdonmuso
femme aux accouchements bien espacés sìgilimuso
femme aux grossesses rapprochées séremuso
femme bien en chair ɲánsanfaari
· ɲánsanfari
femme célibataire mùsogana
· mùsogwana
femme d'âge avancé kàsabakɔrɔ
· kɔ̀sabakɔrɔ
femme d'autrui wálimuso
femme d'héritage cɛ́ntamuso
· cíɲɛtamuso
· cíyɛntamuso
femme d'un âge moyen sàkɔ̌rɔ́
femme désobéissante fàlibamuso
femme du frère aîné nìmaamuso
· nìmɔgɔmuso
femme du même âge que la mère báɲɔgɔn
femme dynamique mùsokun
femme égoïste sínkelen
femme en couches jìginnimuso
femme entre deux âges sàkɔ̌rɔ́
femme esclave jɔ̀nmuso
· tàaramuso
· tàramuso
femme féconde bángemuso
· dénwolomuso
· wólomuso
femme grande forte affable yàyoroba
femme maigre nbɛ́gɛlɛnbɛgɛlɛ
· pɛ́gɛ̀lɛ
· pɛ́gɛlɛn
· pɛ́kɛlɛ
femme mûre kàsabakɔrɔ
· kɔ̀sabakɔrɔ
femme obsédée cɛ̀lanfɛrɛ
· cɛ̀lanpɛrɛ
femme potelée ɲánsanfaari
· ɲánsanfari
femme préférée báramuso
femme sans enfants dénntanmuso
fémur wórokolo
fendre cì
· fára
· pɛ́rɛn
fendre en deux cɛ́fara
fenêtre fɛ̀nɛtɛrɛ
· fíɲɛdonda
· fíyɛndonda
· fìnɛtiri
· fìnɛtiri
· flɔ̀
· fɔ̀lɔ
· fɔ̀lɔn
· fyɛ́ndonda
fente pɛ́rɛnda
fer nɛ̀gɛ
· nɛ̀gɛfin
fer à repasser fìnijɔsilan
fer blanc nɛ̀gɛfalafala
Ferkessédougou Ferekesedugu
ferment kàsilan
· kùmunan
fermentation tòli
fermenté tòli
fermenter bòrobara
· kàsi
· kùmu
· kùmun
· kùmuya
· mɔ̀
· tòli
fermer bólolatugu
· gàso
· gwàso
· túgu
fermer à clé dáaswà
· dásɔ̀gɔ
· kónsɔ̀gɔ
· shwà
· sɔ̀gɔ
· swà
fermer un oeil ɲɛ́pèri
fermeture rapide gén
· gwén
Fernand Quinquandon Kɛnkandɔn
féroce fárin
· kàanagɛlɛn
· kàanagwɛlɛn
· kàarɔgɛlɛn
· kàarɔgwɛlɛn
· kàrɔgɛlɛn
· kásan
fertile dénta
fertiliser nɔ́gɔdòn
ferveur dàŋaniya
Fès Fɛsi
fesse jùbara
· jùkuna
· jùkunan
fesses bòbara
· fɛ́ngɛngɛ
· fɛ́ngɛɲɛ
· jùkunamugu
· sìgilanmugu
festivités sàaso
· sàasɔ
fête gírin
· jàma
· kɔ̀tɛ
· kwɔ̀tɛ
· ɲàa
· ɲàga
· sàaso
· sàasɔ
· séli
· sɛ́li
fête d'initiation wàansofili
fête de fin de ramadan sálincinin
· sélincinin
· sélininncinin
fétiche bàkulan
· bàra
· bási
· básininkumana
· bìɲɛ
· bìyɛn
· bóli
· dúgure
· gàn
· gwàn
· jàadi
· jàhadi
· jàhadu
· jàra
· jìhadi
· jò
· màɲa
· tón
fétiche Binyejankoro Biɲɛjankɔrɔ
fétiche de chasseur kónnɛgɛ
· nɔ́nfɔn
· ɲɔ́nfɔn
· sújuru
fétiche de devin ngɔ́n
fétiche des chasseurs ntò
· ntòn
fétiche des femmes yàasà
fétiche des jumeaux fìlaninsinsin
· flàninsinsin
· sìnsin
fétiche du 'ntomo fàjigi
fétiche du "do cɛ̀kɔrɔninkun
fétiche du société initiatique kɔ̀ma
· kɔ̀mɔ
· kɔ̀nɔ
fétiche esp dìbinin
fétiche féminin des chasseurs sàanɛ
· sàanɛnɛ
fétiche kòmò-hyène kɔ̀mɔsuruku
fétiche Makungoba Makungoba
fétiche minyanka ɲà
fétiche Nangoloko Nangoloko
fétiche redouté ɲàna
· ɲànan
fétiche sp wára
féticheur bólitigi
· sábutigi
fétichisme tóntigiya
fétichiste bámàna
· bámànan
fétichiste-animiste tóntigi
feu gòni
· tá
· tásuma
feu de brousse kúngojeni
· ŋùna
feuillage jírifura
feuille búlu
· fúra
· jíribulu
· jírifura
feuille de papier fúra
· sɛ́bɛnfura
feuille de papier vierge fúrajɛ
feuille fraîche fúrabulu
feuilles ɲùgu
feuilles d'oseille dàbulu
feuilles pour la sauce nábulu
feuillet fláfuru
· fúlafuru
feuillu fúrama
feux de croisement dànkunnayeelenbɔlan
fève ngɔ̀
· nkɔ̀
février féburuye
Fezzan Fezan
fiançailles màminɛ
fiancé màminɛcɛ
· màminɛkɛ
fiancée màminɛmuso
fiancer màmìnɛ
fibre fù
fibre de viande fù
fibres de chanvre dàfu
fibres du pied-de-boeuf ɲámafu
ficus jàtigifaajiri
Ficus capensis séretoro
· tòroŋɛŋɛ
Ficus congensis tòroninkɔnkɔn
Ficus gnaphalocarpa ntòro
· tòoro
· tòro
Ficus sycomorus / F. gnaphalocarpa sùtoro
Ficus thonningii dúbalen
· dúfalen
· dúgalen
· ndúbalen
· ntúfalen
Ficus.dekdekena jàtigifaajiri
Ficus.exasperata nsóroŋɛɲɛ
Ficus.iteophylla jàtigifaajiri
Ficus.platyphylla nkába
· nkɔ́bɔn
· ntába
Ficus.polita fòloka
Ficus.thonningii ndúbalen
Fidel Fidɛli
fidèle làadiri
· làdiri
· múmuni
· múmunin
fidèle à la parole kántigi
fidèle à sa parole kánkelen
fidélité kántigiya
· làadiriya
· làdiriya
fiel fyé
fielleux dálango
· dámango
fier de lui-même nbɛ́ndiyanci
fierté káfalenya
· kùme
· kùnkɔrɔta
· kùnnawolo
fièvre fàrigan
· fàrigwan
· gàn
· gwàn
fièvre d’Ebola ebola
fièvre jaune jòkàjo
· jɔ́ntɛfin
fiévreux fàriganbaatɔ
· fàriganbagatɔ
· fàrigwanbaatɔ
· gàntɔ
· gwàntɔ
figer sìmi
figuier ntòro
· tòoro
· tòro
figuier élégant fòloka
figuier palabres ndúbalen
figuier-émeri nsóroŋɛɲɛ
figuier-palabres dúbalen
· dúfalen
· dúgalen
· ndúbalen
· ntúfalen
figure ɲɛ́da
figure de géomancie cɛ̀nso
fil gáari
· gèese
· gèse
· gɛ́ɛri
· gwèse
· káari
fil à coudre gáari
· gɛ́ɛri
· káari
fil à tisser gáari
· gɛ́ɛri
· káari
fil de chaîne bájuru
fil de coton industriel bɔ̀lɔti
fil de fer nɛ̀gɛjuru
fil de trame fàle
fil électrique fíli
· fílijuru
· kùranjuru
fil étiré máana
· mɔ́ɔnɔ
fil téléphonique nɛ̀gɛjuru
filasse kòfu
· kòlifu
filer párata
filer coton wùrunti
filet jɔ̀
filet à petites mailles fɔ̀ɔnɔjɔ
filet d'eau sɛ́rɛsɛrɛ
filet d'emballage cèlu
filet de la langue nɛ̀kɔrɔjuru
· nɛ̀nkɔrɔjuru
filet de pêche jɔ̀
fileuse páratalikɛla
fileuse de coton kɔ́ɔrikɛla
filiation dénya
fille dénmuso
· mùsoma
· mùsoman
fille d'une soeur bɛ́ɛnninmuso
fillette dénnin
fillette-bonne d'enfant dénnaminaden
· dénnɔminaden
filou námaratɔ
fils dénkɛ
fils de chasseur dònsoden
fils de pauvre fàantanden
fils de vaurien báataraden
fils du pays fàsoden
filtre sɛ́nsɛnnan
· shyɔ́lɔlan
· syɔ́lɔlan
filtrer sɛ́ɛnɛ
· sɛ́nsɛn
· shyɔ́lɔ
· sɔ́ɔlɔ
· syɔ́lɔ
fin bán
· kùn
· lában
· sà
fin du monde díɲɛlaban
· díɲɛwuli
· díyɛnlaban
· díyɛnwuli
finale fínali
fine peau nouvelle fàramyɛnin
fine pluie cɔ̀cɔ
· cɔ̀ɔcɔɔ
finir jìgin
· lában
firmament kàbakolo
· Ngála
· ngálakolo
· Ŋála
· sánkolo
fistule vésico-vaginale súgunɛkɛbana
fixer date dɔ́gɔda
fixer durablement cóoko
fixer regard ɲɛ́jɔ̀
fixer solidement báman
· bánban
fixer une date f'
· fɔ́
flageller bísan
flagrant délit tà-ń-tɛ́gɛ-má
flairer súmasuma
· súmɛsumɛ
· súmusumu
flambeau kàlamana
· kàlamɛnɛ
flamber fúnfun
flamboyant nɛ̀rɛnin
flamme támana
· támɛnɛ
flammèche táfuge
· táfyeke
· táfyenke
flanc bère
· bèri
· kɛ̀rɛ
· sába
flanc des animaux lébilèbí
· lɛ́bɛlɛ̀bɛ́
flâner kòlokala
· kòlokolo
· kòolokaala
· sòolosáala
· sòolosaala
· súulusaala
· sùulusáala
· syòlosyalá
· syòlosyala
flânerie bìlansenfɛya
· blànsenfɛya
flanquer kúlu
flanquer par terre gèrentigɛ
· gɛ̀rɛntɛgɛ
· gwèrentigɛ
flaque tòta
FLASH FLASH
flatter bálima
· bárabɔ
· bárama
· màbalima
· músalaha
· músalaka
· nɛ́gɛn
· sánkɔrɔtà
· téreke
flatterie jèliya
· músalaha
· músalaka
· nɛ́gɛn
· nɛ́gɛnni
· ɲùman-fɔ̀-ń-ɲɛ́-ná
flatteur námin
flatulence kɔ́nɔtɔn
fléau gɔ̀silan
· ɲɔ̀gosibere
flèche bìɲɛ
· bìyɛn
· kálabiɲɛ
· kálabiyɛn
· kálakisɛ
fléchette du jeu de "ntàn ŋèle
flétrir fɔ̀sɔn
· fɔ̀sɔnfɔsɔn
· npɔ̀sɔn
· pɔ̀sɔn
· pɔ̀sɔnpɔsɔn
fleur féere
· fyére
fleur d'hibiscus ŋɔ́nɔ
fleur femelle du maïs báatara
fleur mâle du maïs gísingàsan
· nkísinkàsa
fleur molletonnée tíntìrí
fleurir féere
· fyére
· nkísinkàsá
· ɲɛ́ri
· tíntiri
fleuve bá
flic-flac pácakopacako
flot jíwoyo
flot continu mɛ́tɛmɛtɛ
flotter sur l'eau fógon
flotteur d'un filet bákolo
flotteur d'un filet de pêche fɔ́nfɔn
flou pópàpo
fluet kólomamisɛn
fluor filiyɔri
flûte fìle
· flè
flûte de bambou bɔ̀file
· kɔ́n
flûtiste fìlefyɛla
· flèfyɛla
flux báworonto
· kɔ̀woronto
FOC dè
foëne à trois dents ɲàgi
· ɲàki
foetus kɔ́nɔ
Fofana Kámala
· Kàmara
foi dànkaniya
· dànkannaya
· dànkunnaya
· dánna
· dánnaya
· dàŋaniya
· dɛ̀ngɛnɛya
· dɛ̀nkɛlɛnya
· dɛ̀nkɛrɛnya
· làmaana
· lèmineya
· lìmana
· lìmaniya
foie bíɲɛ
· bíyɛn
foire fuwari
fois dáɲa
· dáɲɛ
· kɛ́ko
· kó
· kóɲa
· kóɲɛ
· kùn
· ɲá
· ɲɛ́
· sèn
· sènɲa
· shyɛ̀n
· sìnɲɛ
· sìɲɛ
· sìyɛn
· syɛ̀n
· tàko
folie cáwucawu
· fà
· kùnnafɛn
· ngánagana
· ŋánaŋana
foliole búlu
Folona Folona
fomenter dìbidibi
· dìibidiibi
foncé fìn
foncièrement malhonnête kɔ́nɔnafin
fonction jɔ̀yɔrɔ
· kɛ́ci
· kɛ́wale
· ɲàko
· ɲɛ̀ko
· táabolo
fonction publique fòrobabaara
fonctionnaire fàamalamɔgɔ
fonctionnelle fɔnkisɔnɛli
fonctionnement táabolo
fond lásiri
· ɲɛ́kɔnɔna
fond de cuvette lásiri
fond du pantalon fò
fond du sujet kúmasen
fondation fɔ́ndasɔn
· làsigi
fondations jùbila
· sóju
fondations d'une maison bónju
fondé de pouvoir kánkɔrɔsigi
fondement báju
fonder jùjɔ̀
· jùjɔ̀n
· lásìgi
· síndi
· sínti
fondre yèele
· yèelen
fondre sur fíyɛ
· fyɛ́
fondrière nkákan
fonio fíni
fontanelle fɔ̀n
· fwɔ̀n
· ŋúna
· ŋúnan
fonte nɛ̀gɛbo
football bàlontan
· ntòlaci
· ntòlantan
· ntòlatan
· sènnantolatan
footballeur ntòlacila
· ntòlatanna
forage pɔ́npekɔlɔn
force bònya
· bònyɛ
· fàa
· fàan
· fàgan
· fànga
· fwàn
forcé fɔrɔse
force occulte ɲàma
force physique bárika
· bárka
· fàngafin
· nsɛ́mɛ
· nsɔ́mi
· sɛ́mɛ
· sɔ́mɛ
· sɔ́mi
· tòfanga
force vitale des incirconcis wàanso
forcer káraba
· ŋànamu
· pá
· pán
· pí
· pín
· tíntin
forcer la porte kári
forces armées kɛ̀lɛjama
forêt fɔrɛ
forêt de bambous bɔ̀tu
forêt de cheveux kùntu
forêt-galerie bátu
forfanterie ɲínɛ̂-ní-jàkuma
· wɛ̀rɛbɛwɛrɛbɛ
· wɛ̀rɛwɛrɛ
forficule búntènîn-ká-sò
forge fàga
· fán
· fánda
forger dá
· dán
· fàa
· fàga
· fán
forgeron nùmu
· nùmukɛ
forgeronne dàadala
· dàgadilala
· dàgadlala
forme cógo
· cóko
formé kɔ́nɔma
former de petites boules kìsɛ
former des tubercules kú
former l'épi tón
former les noeuds kùrusigi
formule de foi musulmane fátiya
formule magique kíisi
· kílisi
· kírisi
· násiri
· násuru
· nɛ̀kɔrɔji
fornication jɛ̀nɛya
Forori-Femaye Fororifemayi
fort bárikama
· bárikatigi
· fárin
· gájagi
· kólobakari
· ŋánaŋana
fort de goût káli
fort en gírin
· grín
fort et bête kónjo
· kóyo
fortement kɔ́rr
· sɛ̀bɛkɔrɔ
forteresse tàra
· tàta
fortifiant bárikama
fortification jìn
fortifier bárika
· bárikatigiya
· kólogɛlɛya
Fort-Lamy Fɔrulami
fortune bólota
· nàfolo
· nàfolotigiya
fortuné nàfolotigi
· wáribatigi
forum hákililafalenfalen
fossé sɔ̀jigi
· wólonkòto
fossoyeur kábrusonina
· káburusonina
· sùdonbaa
· sùdonbaga
· sùdonna
fou cáwucawu
· fàtɔ
· hákililabanabaatɔ
· kùnkolotɔ
· kùnnafɛntɔ
· sènfɛbila
fou du roi màsafɛn
foudre kàbapɛrɛn
· sán
· sánpɛrɛn
fouet bùguninka
· gɛ́ɲɛ
· gwɛ́ɲɛ
· màninwolo
fouet en peau mánawolo
fouetter bísan
fougueux kálaman
· kálanman
fouiller fúguba
· fúgubɛ
· lárawe
· lárawi
· láriwe
· láwoloma
· mɔ̀
· nárawi
· rɔ́woloma
· wóloma
· wɔ́gɔbɛ
· wɔ́gɔmɛ
· wɔ́gɔnbɛ
· wúguba
· wúguba
fouiller en profondeur sɔ́gɔbɛ
· sɔ́gɔmɛ
· sɔ́gɔnbɛ
Fouladougou Fúladugu
foulard dánkanna
· dìsa
· kánnajala
· mìnsɔrɔ
· mùsɔrɔ
foulard étroit dénbajala
foulard islamique bùrumusi
· bùrunusi
· dìsa
· gòronbosi
· gùrumusi
foule jàma
· kúlu
foulé búdubɛdɛ
· búgubɛgɛ
foulée wàala
fouler cɔ́ngɔ
· cɔ́nkɔ
· cɔ́nkɔn
foulure sènfunu
four díbi
· tìti
four de cuisine tóbilikɛdibi
fourbe jángarabu
· jánkarabu
· kánfila
· kánfilafɔ
· kɔ́nɔnajugu
· kɔ́nɔnanjugu
fourberie jánkarabuya
fourche bàle
· bàlen
· bàron
· túloma
fourche d'un deux roues jɔ̀lan
fourmi noire nkèrenkɛ̀ɲɛ́
· nkèrenkɛɲɛ
· ntèénkɛɲɛ
· ntɛ̀ɛnkɛɲɛ
· ntìgiɲɛ
· ntìgiɲɛ
fourmi rouge ngúra
· nkúra
fourmi sp mɛ́nɛ
fourmillement búbaajɛ
· búbaaninjɛ
fournaise gàntugu
· gàntuguda
· gwàntugu
fourneau gàn
· gànso
· gwàn
· gwànso
fournir d'
· dí
fournir des habits à lákala
fourreau fère
· fèren
· fòron
· tàn
Fouta Djallon Futa Jalɔn
Fouta Toro Futa Toro
Foutouba Futuba
foyer gà
· gwà
foyer amélioré tóbilikɛdibi
Fɔnba Bagayogo
· Bagayoko
· Bàgayɔgɔ
Fɔ̀nba Sídìbe
fracasser fára
fraction kɔ́rɔsigi
· tílada
fracture kólokari
fragile màjálan
fragiliser fɛ́gɛnya
· fɛ́gɛya
fragilité bárikantanya
fraîcheur súma
· súmalenya
· súmaya
· yíidi
fraîcheur agréable nɛ́ɛma
· nɛ́ɛmɛ
frais kɛ́nɛ
· súma
· súmaman
franc kɔ́nɔnajɛ
· kɔ́nɔnanjɛ
· kɔ́nɔwokelen
· kùnkelen
franc CFA séfa
· séfawari
franc malien màliwari
français faransɛ
· fàransi
· nànsara
· nànzara
· nàsara
· nàzara
Français tùbaabu
· tùbabu
France Fàransi
Franceville Faransiwili
franchise kɔ́nɔnajɛya
· kɔ́nɔnanjɛya
· kùnkelenya
François Hollande Faransuwa Holandi
francolin wɔ̀lɔ
Francolinus bicalcaratus wɔ̀lɔ
francophone tùbabukanfɔla
Francophonie fàrankofoni
frange bùnsan
frange à pompon túfeere
Franklin Roosevelt Farankilɛn Orosiwɛliti
frapper bùgɔ
· bùgubugu
· cì
· gòro
· gòron
· gú
· gún
· kɔ́nkɔn
· màgòsi
· màgɔ̀si
· ɲálon
· sába
· sában
· sábansaban
· sánkalima
· wàlo
· wàlon
· yáalon
· yálo
· yálon
frapper à la porte dágosi
· dágɔ̀si
· dákɔnkɔn
frapper avec force dàsi
· dɛ̀si
frapper brusquement gàrabasa
· gàrabaso
· gàrabasu
frapper dans le vide fàlako
frapper en lançant kèlun
· kèrun
frapper fortement avec qqch pánparan
· pɛ́npɛrɛn
frapper le sol tìnba
frapper violemment kúlu
fraternité bádenya
· bálimaya
fraude kàratu
· kùrutukurutu
· námara
· nánbara
frauder námara
· nánbara
· yùruguyurugu
· yùrukuyuruku
frayer un passage cɛ́ŋà
Freetown Firitɔn
· Hɔrɔyaso
frein fɛrɛn
· nɛ̀juru
· nɛ̀njuru
freiner fɛ̀rɛnɛ
frêle kólomamisɛn
frémir kètekete
fréquent c'
· cá
· cáman
· cán
fréquentation mà
fréquenter k'
· kɛ́
· màtarafa
· tìg'
· tìgɛ
· tìkɛ
frère báden
· báden
· bádenma
· bádenma
· bálema
· bálema
· bálima
· bálima
· bálimakɛ
frère aîné kɔ̀ɔkɛ
· kɔ̀rɔkɛ
frère cadet dɔ́gɔkɛ
· dwákɛ
· jwákɛ
frère cadet de l'épouse nìmaakɛ
· nìmɔgɔkɛ
frère cadet du mari nìmaakɛ
· nìmɔgɔkɛ
frère consanguin fàden
frère jumeau fìlaninɲɔgɔn
frère ou soeur utérin-e sínjima
frère/soeur bádenma
frère/soeur utérin(e) báden
Fria Fíriya
friand de poisson myɛ̀tɔ
friand de viande myɛ̀tɔ
friandise nègemafɛn
fric pɛ́cɛkɛ
frictionner mùn
frigo frígo
frileux nɛ́nɛtɔ
frilosité dènde
friperie dòn-kà-fílɛ
· tà-kà-yúguyugu
· yúguyugu
fripouille dénjugu
frire jíran
· yíran
friser kìsɛ
· kùru-kùru
frisson fàriyɛrɛyɛrɛ
frite de patate douce kɔ́jalannin
froid nɛ́nɛ
· súma
· súma
· súmaman
· súmaya
froisser kólokoto
· mɔ́lɔnkɔtɔn
· nkɔ̀kɔɲɔ
· nkɔ̀rɔɲɔ
· ɲùgu
frôler fò
· fòn
· sábu
· tɔ́ntɔli
fromager bàna
· bànan
froncer ɲùgu
fronde kɔ̀nɔgɛnnan
· kɔ̀nɔgwɛnnan
· ntàma
· ntàn
· ntànfɛ̀rɛ
· ntànfòro
· ntànfùra
front fɔ́nbara
· fɔ́nfilen
· fɔ́nflen
· tén
· ténbara
· ténda
front du visage fɔ́n
· fwɔ́n
frontière dàncɛ
· dáwolo
frottement cɛ́kɛcɛkɛcɛkɛ
frottement des yeux ɲɛ́cɔngɔ
· ɲɛ́cɔnkɔ
frotter cáron
· cɛ̀kɛcɛkɛ
· gòro
· gòron
· ntìri
· ntùuru
· sòsa
· sùsa
· téreke
· tìrinti
· tùruntu
froussard yòrofe
· yòrose
fructification dén
fructifier dén
fruit dén
· jíriden
· jírimɔ
fruit cueilli avant d'être mûr gèrenkari
· gwèrenkari
fruit du labeur bɔ̀nɛ
· bɔ̀nɔ
· bùnɛ
fruit mûr mɔ̀
fruit mûr de karité sìmɔ
fruit mûri sur l'arbre bálamɔ
fruit non-formé sére
fruit qui a reçu un coup de soleil tìlebilen
· tlèblen
fruit rond et noir du Vitex kòro
fruit semi-mûr bànjaraki
· bànjaraki
· mànjaraki
· nkàncaraki
· nkànjaraki
fruit vert gèren
· gwèren
frustration mɔ́nɛ
· múnɛ
frustrer ɲɛ́jà
· ɲɛ́majà
fugitif bòlibaa
· bòlibaga
fuir bòli
· fóni
fuite fóni
· gírin
· kásakasa
· tíla
· tílan
· tlá
fuite subite cóyi
fumée sìsi
fumée blanche sìsijɛ
fumer mìn
· wúsu
fumier bágannɔgɔ
· nɔ́gɔ
· nɔ́gɔfin
funérailles de chasseur sìnbonsi
fureur nígɛlɛya
furieux dímibaatɔ
· dímibagatɔ
furoncle súmuni
· sùmunin
fuseau jɛ̀nɛ
fusil cì-npó
· cì-npón
· gáradi
· gàtan
· gwàtan
· làsasi
· lònkan
· lɔ̀ɔsi
· màrafa
· màrfa
· màrifa
fusil à deux coups dáfìla
· dáflà
fusil de chasse làsasi
fusil orné de cuir wòlomasiri
fusil surnom cɛ̀jan
FUT bɛ́n'
· bɛ́nà
· bɛ́ nà
fût bárigon
· bárikon
· jíriju
FUT NEG ténà
· tɛ́n'
· tɛ́nà
· tínà
futilité báatarafɛn
futur síniɲɛsigi
fuyard kɛ̀lɛmabolila