Bamadaba index Français-Bambara / dictionnaire du Corpus bambara de référence
A-Z ɲíni Bámanankan plus d'infos sur Bamadaba
search-icon.png

O - o

Obama Obama
obéir kánmɛn
· kólo
· sɔ̀n
obéissance kánminɛli
obéissant cíduman
· sàgokɛbaa
· sàgokɛbaga
· sàgokɛla
obésité kɔ́nɔbaya
objectif kùntilenna
· ɲɛ́tilenna
· ɲɛ́tlenna
objet choisi ɲɛ́nafɛn
objet de nécessité màgoɲɛfɛn
· màkoɲɛfɛn
objet de quiétude máfanciya
objet de risée yɛ́lɛbɔfɛn
objet désiré ɲɛ́nafɛn
objet emprunté sínga
objet en métal nɛ̀gɛ
objet frêle jígisɔ
objet magique jàhadi
objet négligeable jèni-kà-ɲími
objet qui se trouve en hauteur sánfɛfɛn
objet terrifiant síranyafɛn
· síranyɛfɛn
objet visible kɛ́nɛkanda
objet vu ɲɛ́nafɛn
objets à vendre mìnɛn
objets hétéroclites ɲàmaɲáma
obligation bìlansimi
· blànsimi
· hàkɛ
· wáajibi
· wájibi
obligation religieuse fàrida
obligatoirement wáajibi
· wájibi
obliger káraba
· látugu
obscurité dìbi
obsédé sexuel mùsokandonna
obsèques sùko
observateur kɔ̀lɔsila
· lájɛlikɛla
observation fílɛli
observer kɔ̀lɔsi
· ɲɛ́mada
observer une coutume sɛ̀nɛ
obstacle bàliko
· kànkan
obstination dùsukungɛlɛya
· fàliya
· kátiya
obstination forcenée kálabaanciya
obstiné dáfasankɔrɔ
· fàsa
· kátigɛlɛn
· nɔ́rɔnkola
· túlomagɛlɛn
obtenir lásɔ̀rɔ
· màsɔ̀rɔ
· sɔ̀rɔ
obtention sɔ̀rɔ
obus gɛ̀lɛden
· gwɛ̀lɛden
· obi
occasion bɛ̀nńsènmà
· bɛ̀nsenma
· sèn
· síratigɛ
occasion à saisir jèni-kà-ɲími
occident tìlebi
· tìlebin
· tlèbi
· tlèbin
occiput tɔ̀nkolo
occlusion fíyɛnbilabaliya
occlusion intestinale bánakɔtaasɔrɔbaliya
occupation màgo
occupations háju
océan dɛ́bɛ
· gèji
Océan Indien Ɛ̀njen
Océanie Oseyani
ochna blanche mànaninncana
ochna jaune mànaninncana
Ochna.afzelii mànaninncana
Ochna.schweinfurthii mànaninncana
ochra ngálǎmá
· nkálama
Ocimum basilicum sùkòlan
Ocimum gratissimum sùkòlan
ocre gɛ́rɛ
· gɛ́rɛn
· gwɛ́rɛ
· gwɛ́rɛn
octave dónkunbɛn
· kùnɲɔgɔn
octobre ɔ́kutɔburu
octobre novembre káwula
· káwule
· káwulɛ
odeur kása
· súma
odeur forte dúrututu
odorant súmama
oedème dúguru
· dúguu
· fúnuba
· fúnunba
oedème du pied sènfunu
oedème généralisé ntòriɲama
· ntɔ̀rifunu
· ntɔ̀riɲama
oedicnème du Cap ngòlo-bòli-kà-bìn
· ŋòlokùnba
oedicnème du Sénégal ngòlo-bòli-kà-bìn
· ŋòlokùnba
OEI Oyeyi
oeil ɲá
· ɲɛ́
· ɲɛ́kisɛ
oeil menaçant ɲɛ́bilen
oeilleton ɲɛ́den
Oena.capensis kóronbànin
oesophage jíminsira
· kánfereke
· kánfile
· kánfilenin
· kánfyele
· kánfyelu
· kánworofɛ
oeuf fán
· fán
· kíli
oeuf de poule sɛ̀fan
· sɛ̀kili
· shɛ̀fan
· shɛ̀kili
· shyɛ̀fan
· syɛ̀fan
· syɛ̀kili
oeufs en formation kíliɲɔrɔn
· kíliɲɔrɔnkɔ
oeuil ɲɛ́kuru
oeuvre nɔ̀
oeuvre manuscrite bólonɔ
offence tɔ̀ɲɔ
offensant gàsima
offense bàgamako
· dɔ́gɔyama
· dwáyama
· gàsi
· jwáyama
offenser bàa
· bàga
· ntɔ̀ɲɔ
· tɔ̀ɲɔ
· tɔ̀ɲɔ
office bìlakun
· ofisi
Office de developpement de la Haute Vallee du Niger Ohasiweyɛni
· Ohasiwɛni
· OHVN
Office de developpement de la Haute Vallée du Niger Ɔtiwale
· Ɔtuwale
Office Développement Intégré production Arachidière et céréalière ODIPAC
Office du Niger Ofisidinizɛri
officier jàlatigi
offrande hádiya
· nìnifɛn
· sárakafɛn
· sárakati
· sɔ́nfɛn
· sɔ́nnifɛn
offrande à Dieu sáraka
offrande expiatoire kàfaara
· kàfara
offrir bɔ́
· nì
· sárakati
offrir le diner tìlerɔ
offrir le petit déjeuner à qqn dàraka
offrir un repas fàna
offrir un sacrifice sɔ́n
oh ɔ̀hɔ
· ɔ̀hɔɔ
· wóyìńba
oh là là wóńbádɛ́
oh! áà
ohé ɛ̀hɛ́
· hɛ̀ɛ́
OHVH Ɔtiwale
oie d'Egypte báwɔ̀lɔ
oie de Gambie búnukoro
oignon jàba
· jàbaba
oiseau kɔ̀nɔ
· sánfɛfɛn
· sánnafɛn
oiseau amarante commun kòlonkɔrɔkɔnɔnin
oiseau Anastomus lamelligerus jùmɛfin
oiseau anhinga d'Afrique sàlogoni
· sàlogoni-kánjanmanjan
oiseau barbican à poitrine rouge jɛ̀kɔnɔ
· lɛ̀kɔnɔ
oiseau cormoran africain sàlogoni-kánsurunnin
oiseau de nuit súrɔkɔnɔ
oiseau drongo brillant sísɛ̀mɛ́
oiseau ganga de Gambie bàla-kà-wúli
oiseau ganga sénégalais bàla-kà-wúli
oiseau ganga tacheté bàla-kà-wúli
oiseau guêpier kwé
oiseau Ibis kámalen-cɛ̀ɲi
oiseau ignicolore ncìbilennin
oiseau Indicator indicator fɛ̀rɛ
oiseau marabout jùmɛ
oiseau moqueur kíbaro
oiseau parapluie bíri-kà-dúmunî-kɛ́
oiseau téléphone tchagra jòkala
oiseleur kɔ̀nɔminɛla
· kɔ̀nɔminɛna
oisif báarantan
· cíntan
· fɛ́rɛbaanci
· fɛ́rɛbaganci
· sìgińbólomà
oisiveté báarantanya
· sàlabaatɔya
oligurie súgunɛnpereku
Olympie Olɛnpi
olympique olɛnpiki
Omar al- Ɛli
ombrager bílen
· blén
ombre bílen
· blén
· dúlen
· jà
· súma
ombrette téenta
· téentanin
· téntanten
omission kɛ́baliya
· kókɛbaliya
· tɛ̀mɛ
Omo omo
omoplate kàmafyɛfyɛ
· kàmakunfyɛfyɛ
OMS Omɛsi
on
· mɔ̀gɔ
onchocercose fíyennibana
· màra
· màraɲama
Oncle dán
· ná
oncle maternel bélen
· bélenkɛ
· béren
· bérenkɛ
· bɛ́ɛn
· bɛ́ɛnkɛ
· bɛ́lɛn
· bɛ́n
· bɛ́nkɛ
· bɛ́rɛn
· bɛ́rɛnkɛ
oncle paternel bìnaa
· bìnaakɛ
· bìnɔgɔ
· bìnɔgɔkɛ
· dénfa
· fà
· lámɔfa
oncle paternel aîné fàkɔrɔba
Oncoba spinosa bábara
Oncoba.spinosa kɔ́nkɔbaranin
oncoba-tabatières bábara
· kɔ́nkɔbaranin
on-dit fɔ́-ń-ɲɛ́na
· fɔ́nɲɛna
onduler nìnginanga
ongle fàra
· sɔ̀ni
· sɔ̀nifara
· sɔ̀nin
onguent mùnan
· sóro
ongulé sɔ̀ninma
ONUSIDA Onisida
opération jàtesigi
· operason
· operasɔn
opération d'arithmétique jàtesigi
Opération Serval Sɛriwali
opérer ópere
ophtalmie ɲɛ́dimi
Opilia celtidifolia / O. amentacea sòlamìnkɔn
Opilia celtidifolia / Opilia amentacea wáradagan
· wáramìnkɔn
Opilia.celtidifolia / Opilia.amentacea kɔ̀rɔ́ngɛ̀yin
opiniâtre kánkelen
opinion dùsukunnata
· fɛ̀la
· hákili
· hákilila
· hákilina
opportuniste jèni-kà-ɲími
opportunité fíɲɛbɔda
oppresser dègun
oppresseur níjugu
oppression dègun
opprimer tɔ̀ɲɔ
OPT2 -la
· -na
· -ra
or ɔ̀
· sánu
· wà
orage Ngála
orange lèmuruba
· wòrojilama
Orange Money oranzimɔnɛ
oranger lèmuruba
· lènburuba
orateur kúmana
· kúmatala
orbite ɲɛ́dingɛ
· ɲɛ́wo
orchestre ɔrikɛsitiri
orchite cɛ̀sintaki
· kàyakilifunu
· síntàkí
ORD nan
· -nan
ordinaire gánsan
ordinateur ɔridinatɛri
· súbaganamansin
ordonnance médicale fúrasansɛbɛn
ordonné bólolandi
ordonner kúlusìgi
ordre cí
ordre alphabétique sìginidasigi
ordure ɲàma
· ɲàman
ordures ɲàgasa
· ɲásaka
ordurier dálajugu
oreille tló
· túlo
oreiller kùnkɔrɔdonnan
oreillette sɔ̀ntulo
oreillons kènkenkɔ̀gɔyɔ
orfèvre sánubaarala
· sánudala
· sìyaki
organe d'administration fàngabulon
organe de sens sɔ̀miniminɛn
organisateur kóɲɛbɔla
Organisation de l'État Islamique Oyeyi
Organisation de l'Unité africaine OUA
Organisation des Nations Unies ONI
· ONU
Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture Inɛsiko
Organisation Mondiale de Santé Omɛsi
organisation non gouvernementale bàɲumankɛtɔn
orgelet ɲɛ́nasumunin
orgueil kùncɛbaya
· kùncɛbonya
· ɲɛ́baya
· yàwɛsɛ
· yàwɛsɛya
· yàwɛsi
· yàwɛsiya
· yàwuse
· yàwuseya
· yɛ̀rɛbonya
orgueil et égoïsme yɛ̀rɛbaya
orgueilleux fàlimɔgɔ
· kùncɛba
· màɲaganci
· yàwusenci
· yɛ̀rɛba
orient kɔ́rɔn
orientation dɔ́ndugu
originaire bɔ́baa
· bɔ́baga
originaire du village sóden
origine báju
· bɔ́kolo
· búruju
· dá
· jù
· jùjɔ
· jùjɔn
· lásiri
· sábabu
· síndi
· sínti
· síntin
· sún
· tàyɔrɔ
Oriolus.auratus nɛ̀rɛmugulen
Oriza barthii kɔ̀nɔninbin
Oriza.sativa màlo
ornement jàgo
· màɲɔgɔlɔn
· màsiri
· ɲɔ́gɔlan
· ɲɔ́gɔlɔn
ornements màsirifɛn
· màsirimafɛn
ornements aux lobes des oreilles wérewerenin
· wérewunin
orner màɲɔ́gɔlɔn
· màsaya
· màsìri
orphelin fála
· fálatɔ
· fárita
· yàtiimɛ
orphelin de mère bántanfala
· básafala
orphelin de père fàntan
· fàntanfala
· fàsafala
· wólofantan
orpheline fálatɔ
orteil sènkɔnin
· sènnkɔni
orteil xonodiŋo = id (là où l'on prononce "nkɔni", le rapprochement estfait avec ŋɔni = épine !) kɔni
oryctérope ntìnba
· tìnba
Orycteropus afer tìnba
Oryx algazella dammah dànkalankule
oryx algazelle dànkalankule
· dànkarankule
Oryza barthii díga
os kólo
· kólokuru
os des doigts bólokɔnikolo
os du bassin bòsokolo
· bòtontonkolo
· fɛ́ngɛɲɛkolo
· tɔ̀gɔkunkolo
· twàkunkolo
os du cou kánkolo
os du talon sèntontolikolo
os iliaque tɔ̀gɔkunkolo
os long kàla
os spongieux kólosu
osciller yègeyege
oseille de Guinée dà
· dàbilen
· dàbilennin
· dàkumu
· dànkɔnɔba
oser fárinya
Osiris Osirisi
· Ozirisi
ossature bábɔ
· kólokun
osseux kóloma
ossu kóloma
ostentation yɛ̀rɛjiranciya
· yɛ̀rɛmajira
· yɛ̀rɛmayira
· yɛ̀rɛyira
Ostryoderris.chevalieri mùsonsana
otite tlódimi
· túlodimi
Ottoman Otoman
Otus scops gélù
mín
· mínì
· mínnì
ou bien kélen
· tàrí
· tɛ̀rí
· w'
· wá
· wáa
· wálà
· wàlámà
· wáli
· wàlímà
· wó
Ouagadougou Wàadúu
· Wagadugu
Oualata Walata
Ouargla Warigila
Ouassoulou Wasolon
ouate kɔ́ɔrimugu
oubli bɔ́nkɔnɔ
· hákilibɔ
· ɲɛ̀nɛ
· ɲìnɛ
· tɛ̀mɛ
oublier bɔ́
· ɲɛ̀nɛ
· ɲìna
· ɲìnan
· ɲìnɛ
Ouélessébougou Welesebugu
Ouenzenbougou Wɛnzɛndugu
ouest tìlebinyànfan
· tìlebiyànfan
· tlèbinyànfan
· tlèbiyànfan
Ouéta Weta
Ouezzin Wɛnzɛn
· Wɛnzɛn
ouf óf
· ófu
oui àwá
· àwɛ
· àwɔ́
· íyo
· nàamù
· ǹǹń
· ɔ̀nhɔ́n
· ɔ̀nkɛ̀
· ɔ̀wɔ́
· ùnhun
ouï-dire fɔ́-ń-ɲɛ́na
Oumar Moru
· Ómarù
· Úmarù
Ouolodièdo Wɔlɔjɛdo
Ouolodo Wɔlɔdo
Ouolof wɔ́lɔfɔ
Ouossila Wɔsila
ouragan fólônkóto
ourdir tɛ̀nɛ
· tɔ̀nɔ
· tɔ̀nɔn
· tɔ̀ntɔ
Ourebia.ourebi nkólonin
ourler dáfòron
· fère
· fèren
· fìro
· fòron
ourlet fère
· fèren
· fòron
· kánforon
outarde à ventre noir kàtilaka
outarde de Denham kólonkɔnɔ
outil báarakɛmina
· báarakɛminan
· báarakɛminɛn
outils mìna
· mìnan
· mìnɛn
outrage ɲɛ́donya
outre fóroko
outre en caoutchouc jùrufilen
outre en peau wòloforoko
outre pour puiser jífilen
ouvert kɔ́nɔnajɛ
ouverture dá
· flɔ̀wo
· fóni
· fɔ̀lɔwo
ouverture du pantalon kùlusida
ouvrier báaraden
· bólolabaarakɛla
· cákɛla
· uwiriye
ouvrier actif màgankɛla
· màgwankɛla
ouvrier au travail en commun cíden
ouvrir dálákà
· dárɔ́kà
· dátìgɛ
· dáyɛ̀lɛ
· dáyɛ̀lɛn
· lákà
· rɔ́kà
· yɛ̀lɛ
· yɛ̀lɛn
ouvrir en déchirant dáfara
ouvrir en écartant ŋàɲaki
ouvrir grand les yeux nkàsaki
· ɲɛ́fwàn
ouvrir sur dábɔ
ouvrir tout grand wàa
· wàga
ovaire fánso
ovaire fécondé jɔ́lɔ
ovin sàga
ovipare kílidala
ovule fánkisɛ
· làwajikisɛ
· làwakisɛ
oxygène nígazi
Oxytenanthera abyssinica bɔ̀
oxyure kɔ́nɔbaralantumunin
· kɔ́nɔnantumunin
Oyem Oyɛmu
· Ɔyɛmu