Kunnafoni in sɛmɛntiyara Kaduna mara "commissaire" ɲɛmaa de fɛ bi.L'information a été confirmée aujourd'hui par le commissaire principal de la région de Kaduna.Kunnafonikùnnafonininformationkùnntêteláppfónivdétacher inìndtmDEF sɛmɛntiyarasɛ́mɛntiyaravsɛ́mɛntiyavconsoliderramrphPFV.INTR KadunaKadunan.propTOP maramàrangarde " commissairecommissairenETRG.FRA " ɲɛmaaɲɛ́maandirigeantɲɛ́noeilmàanhomme dedèprtFOC fɛ̀pppar bibìadvaujourd'hui . Samel Aruwan ka dantigɛli la, a fɔlɔla ka fili dɔ de latilen, ni o ye k'a jira ko sungurunnin ninnu tun ye 8 de ye u minɛdon.Au cours de ses explications, Samuel Arouan a commencé par corriger une erreur, en indiquant que ces jeunes filles étaient huit le jour de leur enlèvement.SamelSameln.propNOM.ETRG AruwanAruwann.propNOM.ETRG kakappPOSS dantigɛlidàntigɛlinexplicationdàntìgɛvs'expliquerlimrphNMLZ lalápp , apers3SG fɔlɔlafɔ́lɔlavfɔ́lɔvcommencer.parlamrphPFV.INTR kakàpmINF filifìlinerreur dɔ́dtmcertain dedèprtFOC latilenlátilenvredresserlámrphCAUStílenvredresser , niníconjsi oprnce yeyécopEQU k'k'pmINF apers3SG jirajìravmontrer kokócopQUOT sungurunninsúngurunninnjeune.fillesúngurunnjeune.filleninmrphDIM ninnunìnnúdtmDEM.PLnìndtmDEMlumrphPL2 tuntùnprtPST yeyécopEQU 88numCARDINAL dedèprtFOC yeyéppPP upers3PL minɛdonmìnɛdonnmìnɛvattraperdónnjour . Ko 10 tun tɛ, bawo o kunnafoni tun carila mɔgɔ caman fɛ.Et non dix, une information qui avait été colportée par de nombreuses personnes.Kokónaffaire 1010numCARDINAL tuntùnprtPST tɛ́copCOP.NEG , bawobáwòconjpuisque oprnce kunnafonikùnnafonininformationkùnntêteláppfónivdétacher tuntùnprtPST carilacàrinnavcàrinvdisperserlamrphPFV.INTR mɔgɔmɔ̀gɔnhomme camancámanadjnombreuxcávqnombreuxmanmrphADJ fɛ̀pppar . Ɲɛfɔliw la halisa, cɛw in ko kalanden ninnu sɛgɛnnen de sera olu ma.Dans leurs déclarations, ces hommes ont indiqué que ces écolières étaient très fatiguées lorsqu'elles sont arrivées.Ɲɛfɔliwɲɛ́fɔliwnɲɛ́fɔlinexplicationɲɛ́fɔvexpliquerlimrphNMLZwmrphPL lalápp halisahálisàadvjusque.là , cɛwcɛ̀wncɛ̀nmâlewmrphPL inìndtmDEF kokócopQUOT kalandenkàlandennkàlandennélèvekàlannlecturedénnenfant ninnunìnnúdtmDEM.PLnìndtmDEMlumrphPL2 sɛgɛnnensɛ̀gɛnnenptcpsɛ̀gɛnvfatiguernenmrphPTCP.RES dedèprtFOC seraséravsévarriverramrphPFV.INTR oluòlûpersce.PL2prncelumrphPL2 mamàppADR . U yɛrɛ ka seereyaw la, u k'olu ye tile caman de kɛ taama na u ka tilali kɔ jatigɛwalekɛlaw la waasa ka se ka Kaduna mara lasɔrɔ.Selon leurs propres témoignages, elles ont marché plusieurs jours après avoir quitté les terroristes avant de pouvoir rejoindre la région de Kadouna.Upers3PL yɛrɛyɛ̀rɛ̂dtmmême kakappPOSS seereyawséereyawnséereyantémoignageséerentémoinyamrphABSTRwmrphPL lalápp , upers3PL k'k'copQUOT oluòlûpersce.PL2prncelumrphPL2 yeyepmPFV.TR tiletìlensoleil camancámanadjnombreuxcávqnombreuxmanmrphADJ dedèprtFOC kɛ́vfaire taamatáamanvoyage nanápp upers3PL kakappPOSS tilalitílalinpartagetílavdiviserlimrphNMLZ kɔ́ppaprès jatigɛwalekɛlawjàtigɛwalekɛlawnjàtigɛnpeurjànombretìgɛvcouperwálekɛlansujetwálenactekɛ́vfairelamrphAG.PRMwmrphPL lalápp waasawálasaconjpour.que kakàpmINF sesévarriver kakàpmINF KadunaKadunan.propTOP maramàrangarde lasɔrɔlásɔ̀rɔvavoir.le.temps.delámrphCAUSsɔ̀rɔvobtenir . U se mara in kɔnɔ, dɔgɔtɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw de kɛra kalanden ninnu kan fɔlɔ, ka sɔrɔ ka u lasegin u somɔgɔw ma nisɔndiya kɔnɔ.Une fois arrivées dans la région, les docteurs les ont d'abord examinées, avant de les rendre à leurs familles dans la joie.Upers3PL seséconv.narriver maramàrangarde inìndtmDEF kɔnɔkɔ́nɔppdans , dɔgɔtɔrɔdɔ̀gɔtɔrɔndocteur sɛgɛsɛgɛliwsɛ́gɛsɛgɛliwnsɛ́gɛsɛgɛlinenquêtesɛ́gɛsɛgɛvbien.examinerlimrphNMLZwmrphPL dedèprtFOC kɛrakɛ́ravkɛ́vfaireramrphPFV.INTR kalandenkàlandennkàlandennélèvekàlannlecturedénnenfant ninnunìnnúdtmDEM.PLnìndtmDEMlumrphPL2 kankànppsur fɔlɔfɔ́lɔprtd'abord , kakàpmINF sɔrɔsɔ̀rɔvobtenir kakàpmINF upers3PL laseginlásèginvrendrelámrphCAUSsèginvrevenir upers3PL somɔgɔwsómɔgɔwnsómɔgɔnpersonne.de.la.famillesónmaisonmɔ̀gɔnhommewmrphPL mamàppADR nisɔndiyanísɔndiyanjoienísɔnnhumeurdíyanbon.goût kɔnɔkɔ́nɔppdans . Sungurunnin ninnu ka seereya kan sababu la, mara in lakanatigilamɔgɔw ko: olu ye ɲininiw dabɔ Kaduna kɛrɛfɛ kungo dɔw kɔnɔ, waasa ka se ka tɛgɛ da cɛ marifatigiw kan, minnu ka baara ye mɔgɔw diyagoyaminɛ ye.A propos des témoignages des jeunes filles, les agents de sécurité ont dit qu'ils avaient commencé des recherches dans les zones de brousse proches de Kadouna afin d'intercepter les hommes armés dont le travail consiste à enlever les gens de force.Sungurunninsúngurunninnjeune.fillesúngurunnjeune.filleninmrphDIM ninnunìnnúdtmDEM.PLnìndtmDEMlumrphPL2 kakappPOSS seereyaséereyantémoignageséerentémoinyamrphABSTR kankànppsur sababusábabuncause lalápp , maramàrangarde inìndtmDEF lakanatigilamɔgɔwlákanatigilamɔgɔwnlákanansécuritélámrphCAUSkánavprotégertìgilamɔgɔnpersonne.de.sortetìginmaîtreláppmɔ̀gɔnhommewmrphPL kokócopQUOT : oluòlûpersce.PL2prncelumrphPL2 yeyepmPFV.TR ɲininiwɲíniniwnɲínivcherchernimrphNMLZwmrphPL dabɔdábɔvcommencerdánbouchebɔ́vsortir KadunaKadunan.propTOP kɛrɛfɛkɛ̀rɛfɛ̀pppar.côtékɛ̀rɛncôtéfɛ̀pppar kungokúngonbrousse dɔwdɔ́wdtmdɔ́dtmcertainwmrphPL kɔnɔkɔ́nɔppdans , waasawálasaconjpour.que kakàpmINF sesévarriver kakàpmINF tɛgɛtɛ́gɛnpaume dadávposer cɛ̀nmâle marifatigiwmàrifatigiwnmàrifanfusiltìginmaîtrewmrphPL kankànppsur , minnumínnuprnREL.PL2mînprnRELlumrphPL2 kakappPOSS baarabáarantravail yeyécopEQU mɔgɔwmɔ̀gɔwnmɔ̀gɔnhommewmrphPL diyagoyaminɛdíyagòyaminɛndíyagòyancontraintedíyanbon.goûtgóvqdésagréableyamrphDEQUmìnɛvattraper yeyéppPP . Nizeriya jamana na, mɔgɔminɛ ɲɔgɔn ɲɛnen bɛ kɔsɛbɛ nin waati laban in na Kaduna mara la, a caman na minɛkɛlaw bɛ tila ka wari de ɲini mɔgɔ minɛnen somɔgɔw bolo, ni an ko o ma ko "ranson".Au Nigeria, de tels enlèvements sont monnaie courante ces derniers temps dans la région de Kadouna, la plupart du temps les kidnappeurs finissent par exiger de l'argent auprès des familles des personnes enlevées, ce que l'on appelle une rançon.NizeriyaNizeriyan.propTOP jamanajàmananpays nanápp , mɔgɔminɛmɔ̀gɔminɛnmɔ̀gɔnhommemìnɛvattraper ɲɔgɔnɲɔ̀gɔnnpareil ɲɛnenɲɛ̀nenptcpɲɛ̀vréussirnenmrphPTCP.RES bɛ́copêtre kɔsɛbɛkósɛbɛadvtrès.bienkónaffairesɛ̀bɛadjsérieux ninnìndtmDEM waatiwáatinmoment labanlábanadjdernierlámrphCAUSbánvterminer inìndtmDEF nanápp KadunaKadunan.propTOP maramàrangarde lalápp , apers3SG camancámanadjnombreuxcávqnombreuxmanmrphADJ nanápp minɛkɛlawmìnɛkɛlawnmìnɛconv.nattraperkɛ́vfairelamrphAG.PRMwmrphPL pmIPFV.AFF tilatílavdiviser kakàpmINF wariwárinargent dedèprtFOC ɲiniɲínivchercher mɔgɔmɔ̀gɔnhomme minɛnenmìnɛnenptcpmìnɛvattrapernenmrphPTCP.RES somɔgɔwsómɔgɔwnsómɔgɔnpersonne.de.la.famillesónmaisonmɔ̀gɔnhommewmrphPL bolobóloppCNTRL , niníconjsi anánpers1PL kokócopQUOT oprnce mamàppADR kokócopQUOT " ransonrançonnETRG.FRA " .