Didi Cheik.Didi Cheik.DidiDidin.propNOM.F CheikCheikn.propNOM.ETRG . Foli lakurayalen don RFI kanubagaw bɛɛ yɔrɔ nin waati in naSalutations renouvelées à tous les amateurs de RFI à cet instant.FolifòlinsalutationfòvsaluerlimrphNMLZ lakurayalenlákurayalenptcplákurayavrenouvelerlámrphCAUSkúrayavrenouvelerlenmrphPTCP.RES dondòncopID RFIRFIn.propABR kanubagawkànubagawnkànubaganamateurkànuvaimerbagamrphAG.OCCwmrphPL bɛɛbɛ́ɛdtmtout yɔrɔyɔ́rɔppchez ninnìndtmDEM waatiwáatinmoment inìndtmDEF nanápp Senegal jamana na mɔgɔ caman de bɛ nisɔngoya jirala kabini waati damadɔ ka ɲɛsin u ka kurandisoba Senelek ma.Au Sénégal, beaucoup sont en train de manifester leur mécontentement depuis quelque temps envers leurs grand distributeur d'électricité, la SENELEC.SenegalSenegalin.propTOP jamanajàmananpays nanápp mɔgɔmɔ̀gɔnhomme camancámanadjnombreuxcávqnombreuxmanmrphADJ dedèprtFOC pmIPFV.AFF nisɔngoyanísɔngoyanmauvaise.humeurnísɔngoadjde.mauvaise.humeurnísɔnnhumeurnínâmesɔ̀nncoeurgóadjdésagréableyamrphABSTR jiralajìralavjìravmontrerlamrphPROG kabinikàbíniconjdepuiskàbíconjdepuisníconjsi waatiwáatinmoment damadɔdámadɔdtmquelquesdámadtmplusieursdɔ́dtmcertain kakàpmINF ɲɛsinɲɛ́sinvs'orienterɲɛ́noeilsínvdiriger upers3PL kakappPOSS kurandisobakùrandisobankùrannélectricitédísoncabaretdínmielsónmaisonbamrphAUGM SenelekSenelekn.propSENELEC mamàppADR . Baarada in jalakilen bɛ kuran sɔngɔ yɛlɛnni de la nin kalo labanw na.Cet organisme est accusé d'avoir augmenté les tarifs ces derniers mois.Baaradabáaradanlieu.de.travailbáarantravaildánbouche inìndtmDEF jalakilenjàlakilenptcpjàlakivdonner.tortlenmrphPTCP.RES bɛ́copêtre kurankùrannélectricité sɔngɔsɔ̀ngɔnprix yɛlɛnniyɛ̀lɛnninyɛ̀lɛnvmonternimrphNMLZ dedèprtFOC lalápp ninnìndtmDEM kalokálonlune labanwlábanwadjlábanadjdernierlámrphCAUSbánvterminerwmrphPL nanápp . Mɔgɔ caman ko olu ka jateminɛw na, sigiyɔrɔma fila fo ka taga se saba ɲɔgɔn ma, ko o de farala u ka kuran sarata hakɛ kan.De nombreuses personnes disent que selon leurs estimations, le montant de leur facture d'électricité a été multiplié par deux et jusqu'à trois environ.Mɔgɔmɔ̀gɔnhomme camancámanadjnombreuxcávqnombreuxmanmrphADJ kokócopQUOT oluòlûpersce.PL2prncelumrphPL2 kakappPOSS jateminɛwjàteminɛwnjàteminɛncalculjàtencomptemìnɛvattraperwmrphPL nanápp , sigiyɔrɔmasìgiyɔrɔmanendroitsìgivasseoiryɔ́rɔnlieumàppADR filafìlanumdeux fofóconjjusqu'à kakàpmINF tagatágavaller sesévarriver sabasàbanumtrois ɲɔgɔnɲɔ̀gɔnnpareil mamàppADR , kokócopQUOT oprnce dedèprtFOC faralafàralavfàravajouterlamrphPFV.INTR upers3PL kakappPOSS kurankùrannélectricité saratasàrataptcpsàravpayertamrphPTCP.POT hakɛhákɛnmesure kankànppsur . Nin kalo fila laban in na, Senelek ka yɛrɛɲɛfɔ dantigɛliw la, ale ko funteni juguyali de nana ni kuran sɔngɔ yɛlɛnni yeCes deux derniers mois, selon l'exposé de la SENELEC pour s'autojustifier, l'aggravation des températures a entraîné une augmentation des prix de l'électricité.NinnìndtmDEM kalokálonlune filafìlanumdeux labanlábanadjdernierlámrphCAUSbánvterminer inìndtmDEF nanápp , SenelekSenelekn.propSENELEC kakappPOSS yɛrɛɲɛfɔyɛ̀rɛ̂ɲɛfɔnyɛ̀rɛ̂dtmmêmeɲɛ́fɔvexpliquerɲɛ́noeilfɔ́vdire dantigɛliwdàntigɛliwndàntigɛlinexplicationdàntìgɛvs'expliquerlimrphNMLZwmrphPL lalápp , aleàlêpers3SG.EMPH kokócopQUOT funtenifùnteninchaleur juguyalijúguyalinjúguyavêtre.méchantjúguvqméchantyamrphDEQUlimrphNMLZ dedèprtFOC nananànavnàvvenirlamrphPFV.INTR niniconjet kurankùrannélectricité sɔngɔsɔ̀ngɔnprix yɛlɛnniyɛ̀lɛnninyɛ̀lɛnvmonternimrphNMLZ yeyéppPP Ko bawo ko kurandiminɛnw bɛ jenini kɛ nin waati in na ka tɛmɛ nɛnɛ waati kan.Ceci, disent-ils, parce que les équipements électriques prennent feu en ce moment plus qu'à la saison froide.KokócopQUOT bawobáwòconjpuisque kokócopQUOT kurandiminɛnwkùrandiminɛnwnkùrannélectricitédívdonnermìnɛnnoutilswmrphPL pmIPFV.AFF jeninijènininjènivbrûlernimrphNMLZ kɛ́vfaire ninnìndtmDEM waatiwáatinmoment inìndtmDEF nanápp kakàpmINF tɛmɛtɛ̀mɛvpasser nɛnɛnɛ́nɛnfroid waatiwáatinmoment kankànppsur . Senegal jamanadenw ko nin bɛɛ ye wuya.Les sénégalais disent que tout ça c'est des mensonges.SenegalSenegalin.propTOP jamanadenwjàmanadenwnjàmanadennhabitantjàmananpaysdénnenfantwmrphPL kokócopQUOT ninnìnprnceci bɛɛbɛ́ɛdtmtout yeyécopEQU wuyawúyanmensonge . Ko kuran baarada in bɛ ka bin mɔgɔw kan dɔrɔn de.La compagnie d'électricité, disent-ils, fait seulement pression sur les gens.Kokónaffaire kurankùrannélectricité baaradabáaradanlieu.de.travailbáarantravaildánbouche inìndtmDEF bɛ́copêtre kakàpmINF binbìnvtomber mɔgɔwmɔ̀gɔwnmɔ̀gɔnhommewmrphPL kankànppsur dɔrɔndɔ́rɔnadvseulement dedèprtFOC . Yala aw y'o ko ye cogo di ?Comment voyez-vous le problème ?YalayálàprtQ awáwpers2PL.EMPH y'y'pmPFV.TR oprnce kokónaffaire yeyévvoir cogocógonmanière didìprncomment ? Aw bara, kuran sɔngɔko bɛ cogo di ?Chez vous, qu'en est-il du problème du tarif de l'électricité ?Awáwpers2PL.EMPH barabárappchez , kurankùrannélectricité sɔngɔkosɔ̀ngɔkonsɔ̀ngɔnprixkónaffaire bɛ́copêtre cogocógonmanière didìprncomment ? Fɛɛrɛ jumɛnw bɛ se ka tigɛ waasa Farafinna ka kuran sɔrɔ waati bɛɛ ani nɔgɔya la ?Quelle mesure faudrait-il prendre pour que l'Afrique aie de l'électricité tout le temps et facilement ?Fɛɛrɛfɛ̀ɛrɛnmoyen jumɛnwjùmɛnwprnjùmɛnprnlequelwmrphPL pmIPFV.AFF sesévarriver kakàpmINF tigɛtìgɛvcouper waasawálasaconjpour.que FarafinnaFàrafinnan.propTOPfàranécorcefìnadjnoirlamrphLOC kakapmSBJV kurankùrannélectricité sɔrɔsɔ̀rɔvobtenir waatiwáatinmoment bɛɛbɛ́ɛdtmtout aniàníconjainsi.que nɔgɔyanɔ̀gɔyanfaciliténɔ̀gɔnvqfacileyamrphDEQU lalápp ? An bɛ aw lamɛnni de kan sisansisan an ka nɛgɛjuru sira 00221 76 644 12 79 labilalen bɛ aw ye.Nous sommes dès maintenant à votre écoute, notre numéro de téléphone 00221 76 644 12 79 vous est réservé.Anánpers1PL bɛ́copêtre awáwpers2PL.EMPH lamɛnnilámɛnninlámɛnvécouterlámrphCAUSmɛ́nventendrenimrphNMLZ dedèprtFOC kankànppsur sisansisansísànsisanadvsísànadvmaintenantsísànadvmaintenant anánpers1PL kakappPOSS nɛgɛjurunɛ̀gɛjurunfil.de.fernɛ̀gɛnferjùruncorde sirasíranchemin 0022100221numCARDINAL 7676numCARDINAL 644644numCARDINAL 1212numCARDINAL 7979numCARDINAL labilalenlábìlalenptcplábìlavlaisser.partirlámrphCAUSbìlavmettrelenmrphPTCP.RES pmIPFV.AFF awáwpers2PL.EMPH yeyévvoir . A' ye don ka tali kɛ baabu in na ! Aw danse !N'hésitez pas à appeler pour rebondir sur cette information! Soyez les bienvenus!A'pers2PL yeyépmIMP dondònventrer kakàpmINF talitàlintàvprendrelimrphNMLZ kɛ́vfaire baabubáabunconversation inìndtmDEF nanápp ! Awáwpers2PL.EMPH dansedánsèvbienvenu !