Malidaba dictionnaire du Corpus maninka de référence
A-Z ɲínin EnFrRuNko(i) *
ɛ ɔ ɲ ŋ ̀ ́ ̌ ̂ ɲínin!

Ɲ - ɲ

ɲ'. ߦߋ߫, ߧߋ߫, ߦߴ, ߧߴ. Variantes : ɲé; y'; yé.

pm. SBJV.

ɲ'. ߦߋ߫, ߧߋ߫, ߦߴ, ߧߴ. Variantes : ɲé; y'; yé.

cop. COP, be, PROG, HAB; COP, être, PROG, HAB; COP, быть, PROG, HAB.

ɲáalen. ߢߊ߯ߟߋ߲.

n. joy, jubilation; jubilation, réjouissance; радость, ликование. Syn : múuri.

ɲáama. ߢߊ߯ߡߊ.

n. unthrashed.grain, ore; grain non-battu, minerai; необмолоченное.зерно, руда.

ɲáamin. ߢߊ߯ߡߌ߲߫.

v. mix, mix, entangle; mêler, mélanger, se mélanger, embrouiller, confondre; смешивать, перемешивать, смешиваться, перемешиваться, запутывать, перепутывать. Syn : ɲádɔbàsan, féreke, ɲákɛ.

ɲáamin. ߢߊ߯ߡߌ߲.

n. mixture; mélange; смесь. Syn : bàsankare, kólonso.

ɲáansan. ߢߊ߲߯ߛߊ, ߢߊ߲߯ߛߊ߲߫. Variante : ɲáansa.

n. grass.and.bush.cut.down; herbes et arbuestes coupés; сре́занная.трава́.и.кусты́.

ɲáansa. ߢߊ߲߯ߛߊ߫.

v. mess.up, become densely overgrown; désordonner, se mettre en désordre, être envahi par les mauvaises herbes; приводить.в.беспорядок, приходить в беспорядок, гу́сто зараста́ть.

ɲáansa. ߢߊ߲߯ߛߊ, ߢߊ߲߯ߛߊ߲߫. Variante : ɲáansan.

n. grass.and.bush.cut.down; herbes et arbuestes coupés; сре́занная.трава́.и.кусты́.

ɲàan. ߢߊ߲߱.

n. nest; nid; гнездо.

ɲáaɲaa. ߢߊ߯ߢߊ߮.

n. holiday, celebration; fête, liesse; праздник. Syn : gbídi, tólon, wùdu.

ɲàarańké. ߢߊ߰ߙߊ߬ߒߞߋ.

n. hairsplitter; pinailleur; придира. Syn : wáraninfàagbo.

ɲàaraɲàara. n. insecte.

ɲàarijulu. ߢߊ߱ߙߌ߬ߖߟߎ.

n. suspended.larder; garde-manger suspendu; висячая.кладовка.

ɲàariwada. ߢߊ߰ߙߌ߬ߥߘߊ.

n. African wild cat, Kaffir cat; chat ganté, chat sauvage d'Afrique; африка́нский ди́кий кот. Syn : ɲànkumanwara, kólonkadi.

ɲàari. ߢߊ߰ߙߌ.

n. cat; chat; кот, ко́шка. Syn : ɲànkuman.

ɲàasa. ߢߊ߰ߛߊ.

n. garbage, refuse; ordures, immondices; мусор, помои.

ɲàa. ߢߊ߱.

n. marc, oil-cake, pith, cud, reed; marc, tourteau, pâture ruminée, roseau; жмыхи, выжимки, жвачка, тростник. Syn : bála, gbàla.

ɲàa. ߢߊ߰.

v. tease; taquiner; дразнить, вышучивать. Syn : bàranti, dɔ́bàranti, lámàa, máɲàa.

ɲáa. ߢߊ߯.

v. blaze.up, flame up, be self-confident, be presumptuous; s'enflammer, être présomptueux, être trop audacieux; разгораться, быть самодовольным, быть самонадеянным.

ɲábàsan. ߢߊߘߐߓߊ߬ߛߊ߲߬, ߢߊߙߐߓߊ߬ߛߊ߲߬, ߢߊߓߊ߬ߛߊ߲߬. Variantes : ɲárɔbàsan; ɲádɔbàsan.

v. mix, mix up, mix up, entangle, have admixture; mélanger, se mélanger, embrouiller, être additionné; переме́шивать, сме́шивать, смешиваться, перемешиваться, запутывать, путать, иметь примеси. Syn : bàsan, bírinsa, féreke, kólin, kólonso, ɲáamin, ɲákɛ.

ɲába. ߢߓߊ.

adj. pretentious; prétentieux; претенциозный.

ɲábɛ̀n. ߢߊߓߍ߲߬.

v. take.preventive.measures.against; prendre mésures préventives contre; принима́ть.предупреди́тельные.ме́ры.против.

ɲábɔli. ߢߊߓߐߟߌ.

n. selection, sorting out; sélection, tri; отбо́р, селе́кция. Syn : bátɔmɔn.

ɲábɔ. ߢߊߓߐ߫.

v. disentangle, untwist, gain an understanding of, unravel, unravel, arrange itself, get settled, resolve, settle down, arrange, sort out, select; sort, look attentively and with an interest, covet, lust, envy, hanker, fall in love, take a fancy, form ovaries, form ears; débrouiller, se débrouiller dans, arriver à la compréhension de, s'arranger, se résoudre, sélectionner, trier, regarder avec de l'intérêt, convoiter, envier, tomber amoureux, épier, monter en épi; распу́тывать, разма́тывать, разбира́ться в, достига́ть понима́ния чего-л., разреша́ться, ула́живаться, урегули́ровать, ула́живать, отбира́ть, сортирова́ть, смотре́ть с интере́сом и внима́тельно, вожделе́ть, стра́стно жела́ть, зави́довать, за́риться, влюбля́ться, увле́чься, образо́вывать за́вязь, колоси́ться. Syn : dádɔbɛ̀n, dɔ́bɛ̀n, bátɔ̀mɔn, dɔ́tɔ̀mɔn, jàrabi, kànun.

ɲádan. ߢߊߘߊ߲.

n. ingot, billet; lingot, masseau; болванка, слиток.

ɲáda. ߢߘߊ.

n. face; visage; лицо́. Syn : ɲákɔdɔ, ɲá.

ɲádɔbàsan. ߢߊߘߐߓߊ߬ߛߊ߲߬, ߢߊߙߐߓߊ߬ߛߊ߲߬, ߢߊߓߊ߬ߛߊ߲߬. Variantes : ɲárɔbàsan; ɲábàsan.

v. mix, mix up, mix up, entangle, have admixture; mélanger, se mélanger, embrouiller, être additionné; переме́шивать, сме́шивать, смешиваться, перемешиваться, запутывать, путать, иметь примеси. Syn : bàsan, bírinsa, féreke, kólin, kólonso, ɲáamin, ɲákɛ.

ɲádɔgbɛlɛn. ߢߊߘߐߜߍߟߍ߫.

adj/n. brazen; insolent; нескро́мный, на́глый. Syn : dádɔgbo.

ɲádɔja. ߢߊߘߐߖߊ, ߢߊߙߐߖߊ. Variante : ɲárɔja.

n. impudence, shamelessness; impudence, impudeur; бесстыдство, бесстыжесть.

ɲádɔjà. ߢߊߘߐߖߊ߬, ߢߊߙߐߖߊ߬. Variante : ɲárɔjà.

v. become.impudent, make impudent; devenir insolent, rendre insolent; наглеть, делать наглым. Syn : dádɔgboya.

ɲádɔsan. ߢߊߘߐߛߊ߲.

n. transparency; transparance; прозрачность.

ɲáfada. ߢߊߝߘߊ.

n. eyelid; paupière; ве́ко. Syn : ɲágbolo.

ɲáfɛ̀. ߢߊߝߍ߬.

pp. on.the.entire.surface; en surface partout; по.всей.пове́рхности.

ɲáfɔlila. ߢߊߝߐߟߌߟߊ.

n. storyteller, narrator; conteur; рассказчик. Syn : méleku.

ɲáfɔli. ߢߊߝߐߟߌ.

n. narration; narration; рассказ.

ɲáfɔta. ߢߊߝߐߕߊ.

n. theme, topic; thème; тема.

ɲáfɔ. ߢߊߝߐ߫.

v. tell, narrate; conter, raconter; рассказывать. Syn : dɔ́kàran, mádan.

ɲáfɔ. ߢߊߝߐ.

n. story, narrative; récit; рассказ. Syn : bábu.

ɲàgba. ߢߊ߬ߜߊ.

n. wizard.woman; devineresse; веду́нья.

Ɲágbélí. ߢߊߜߋߟߌ߫.

n.prop. TOP.

ɲágbolo. ߢߊߜߟߏ.

n. eyelid; paupière; ве́ко. Syn : ɲáfada.

ɲáin. ߢߋߌ߲߫, ߢߊߢߌ߲߫, ߢߊߌ߲߫, ߢߍߢߌ߲߫, ߢߊߣߌ߲߫, ߢߏߦߌ߲߫. Variantes : ɲáɲin; ɲéin; ɲɛ́ɲin; ɲánin; ɲóyin.

v. nauseate, dispise; être écoeuré, mépriser; испы́тывать отвраще́ние, презирать.

ɲáji. ߢߊߖߌ.

n. tears, eyewater; larme; слёзы.

ɲájuu. ߢߊߖߎ߮.

n/adj. scrounger, sponger, freeloader; pique-assiette, quémandeur; попроша́йка, нахле́бник.

ɲákɛ. ߢߊߞߍ߫.

v. entangle, put into disorder, get entangled, become confused, become unclear, confuse, lose count, make lose count; confondre, mélanger, mettre en désordre, s'embrouiller, se brouiller, devenir incomréhensible, dérouter, désorienter, se perdre dans ses comptes, faire se perdre dans se comptes; перепу́тывать, перемешивать, приводи́ть в беспоря́док, запу́тываться, приходи́ть в беспоря́док, перепу́тываться, становиться непонятным, сбивать с толку, сбиваться со счёта, сбивать со счёта. Syn : féreke, ɲáamin, bàsan, féreke, ɲáamin.

ɲákɔdɔbɔ. ߢߊߞߘߐߓߐ߫, ߢߊߞߙߐߓߐ߫. Variante : ɲákɔrɔbɔ.

v. please; plaire à; нра́виться кому-л., быть привлека́тельным для. Syn : hɛ́nɛ.

ɲákɔdɔkà. ߢߊߞߘߐߞߊ߬, ߢߍߞߘߐߞߊ߬. Variante : ɲɛ́kɔdɔkà.

v. leave.before.smb's.arrival; partir avant l'arrivée de; уйти́.пе́ред.чьим-л.прихо́дом.

ɲákɔdɔtà. ߢߊߞߘߐߕߊ߬, ߢߊߞߙߐߕߊ߬. Variante : ɲákɔrɔtà.

v. be impudent; être impertinent; дерзи́ть.

ɲákɔdɔ. ߢߊߞߘߐ߫.

pp. in.front.of, before one's eyes; devant, sous ses yeux; перед, на глазах у. Syn : dáfɛ̀, ɲɛ́.

ɲákɔdɔ. ߢߊߞߘߐ.

n. face, expression; visage, mine; лицо, выражение лица, мина. Syn : ɲáda, ɲá, dàman.

Ɲákɔ́mòsònìnsànbùyá. ߢߊߞߐ߫ߡߛߏ߬ߣߌ߲߬ߛߊ߲߬ߓߎ߬ߦߊ߫.

n.prop. TOP.

ɲákɔrɔbɔ. ߢߊߞߘߐߓߐ߫, ߢߊߞߙߐߓߐ߫. Variante : ɲákɔdɔbɔ.

v. please; plaire à; нра́виться кому-л., быть привлека́тельным для. Syn : hɛ́nɛ.

ɲákɔrɔtà. ߢߊߞߘߐߕߊ߬, ߢߊߞߙߐߕߊ߬. Variante : ɲákɔdɔtà.

v. be impudent; être impertinent; дерзи́ть.

ɲákɔtɔ. ߢߊߞߕߐ.

pp. outside.of.vision, without smb.'s knowledge; hors vision de, à l'ignorance de; вне.ви́димости.для, при чьём-л. неве́дении.

Ɲàkɔ́. ߢߊ߬ߞߐ߫.

n.prop. TOP.

ɲákunkansi. ߢߊߞߎ߲ߞߊ߲ߛߌ.

n. eyebrow; sourcil, sourcils; бровь, бро́ви.

ɲáladi. ߢߟߊߘߌ.

n/adj. sharp-sighted; à la vue perçante; зо́ркий.

ɲálaminin. ߢߟߊߡߌߣߌ߲.

n. vertigo, dizziness; vertige; головокружение.

ɲálatɛɛ. ߢߟߊߕߍ߮, ߢߠߊߕߍ߮. Variante : ɲánatɛɛ.

n. amusement, play; amusement; развлечение.

ɲála. ߢߟߊ.

n. spectacles, glasses; lunettes; очки́. Syn : básari, lùnɛti, lùnɛtí, básari.

Ɲàlènkɔ́. ߢߊ߬ߟߋ߲߬ߞߐ߫.

n.prop. TOP.

Ɲàlìyágbánwóróyá. ߢߊ߬ߟߌ߬ߦߊ߫ߜߊ߲ߥߙߏߦߊ߫.

n.prop. TOP.

ɲálɔn. ߢߊߟߐ߲߫.

v. know.how; savoir faire; уметь.

ɲámadòon. ߢߡߊߘߏ߲߰.

v. hide, remove from sight; cacher de vue, enlever de vue; прятать.от.взглядов, убирать из виду.

ɲàmakala. ߢߡߊ߬ߞߟߊ.

n. casted.people; castes des artisans; реме́сленные.ка́сты.

ɲámalɔ. ߢߡߊߟߐ.

n. caution; prudence; осторожность.

ɲàman. ߢߊ߬ߡߊ߲.

n. magic force, illness; force magique, maladie; маги́ческая си́ла, боле́знь. Syn : bàna, jànkaro, sìdaya.

ɲàmatùtu. ߢߊ߬ߡߊߕߎ߬ߕߎ.

n. Senegal coucal; coucal du Sénégal, coq des pagodes; сенега́льский ко́укал. Syn : buturu.

Ɲàmàyá. ߢߡߊ߬ߦߊ߫.

n.prop. TOP.

ɲámayɛlɛman. ߢߡߊߦߟߍߡߊ߲.

n. reform; réforme; реформа.

ɲàma. ߢߊ߬ߡߊ.

n. straw, culm, haulm; paille, fétu; солома, соломина.

ɲámilo. ߢߊߡߌߟߏ.

n. horizon; horizon; горизонт.

Ɲámínná. ߢߊߡߌ߲ߠߊ߫.

n.prop. TOP.

ɲàmɔɔden. ߢߊ߬ߡߐ߰ߘߋ߲.

n. bastard, by-blow; bâtard, enfant naturel; ублю́док, внебра́чный ребёнок, незаконнорожденный. Syn : fátu, jánkalimɛ, jànkalimɛ, fátu.

ɲàmɔɔkɛ. ߢߊ߬ߡߐ߰ߞߍ.

n. lover; amant; любовник.

ɲámɔ̀ɔnɛn. ߢߊߡߐ߰ߣߍ߲.

n. pupil; pupille, prunelle; зрачо́к.

ɲàmɔɔya. ߢߊ߬ߡߐ߰ߦߊ.

n. fornication; fornication; разврат. Syn : játɔya.

ɲánabaaya. ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ.

n. presence; présence; присутствие.

ɲánabaa. ߢߣߊߓߊ߮.

n. present; présent; присутствующий.

ɲánamaya. ߢߣߊߡߦߊ.

n. life; vie; жизнь. Syn : bálo, dúɲadɔtɛɛ, sì.

ɲánama. ߢߣߊߡߊ.

adj. alive, prinipal; vivant, prinicpale; живо́й, основно́й. Syn : níma.

ɲánatala. ߢߣߊߕߟߊ.

adj. voter, elector; électeur; избиратель, выборщик.

ɲánatà. ߢߠߊߕߊ߬.

v. choose, vote; élire; выбирать. Syn : kɛ́rɛkɛrɛ, súwandi.

ɲánatɛɛ. ߢߟߊߕߍ߮, ߢߠߊߕߍ߮. Variante : ɲálatɛɛ.

n. amusement, play; amusement; развлечение.

Ɲànàyá. ߢߣߊ߬ߦߊ߫.

n.prop. TOP.

ɲána. ߢߣߊ߫.

pp. according.to, in the presence of; selon, en présence de; соответственно, в присутсвии.

Ɲàndánfɛ̀̀. ߢߊ߲߬ߘߊ߲ߝߍ߬߬.

n.prop. TOP.

Ɲàndànkɔ́dɔ́. ߢߊ߲߬ߘߊ߲߬ߞߘߐ߫.

n.prop. TOP.

Ɲàndànkúdá. ߢߊ߲߬ߘߊ߲߬ߞߎߘߊ߫.

n.prop. TOP.

Ɲàndá. ߢߊ߲߬ߘߊ߫.

n.prop. Niantan (rivière); TOP.

ɲánfen. ߢߊ߲ߝߋ߲.

n. leopard, lion; léopard, panthère, lyon; леопа́рд, лев. Syn : fɔ́lɔkɔ, koroso, sóli, wádanɛnkalan, wáda.

Ɲànfùràndɔ́. ߢߊ߲߬ߝߎ߬ߙߊ߲߬ߘߐ߫.

n.prop. TOP.

Ɲángbáyánándúnbá. ߢߊ߲ߜߦߊ߫ߣߊ߲ߘߎ߲ߓߊ߫.

n.prop. TOP.

ɲángbo. ߢߊ߲ߜߏ.

n. malicious.person; foncièrement méchant; злонаме́ренный.челове́к.

Ɲànìnbá. ߢߊ߬ߣߌ߲߬ߓߊ߫.

n.prop. TOP.

ɲánin. ߢߋߌ߲߫, ߢߊߢߌ߲߫, ߢߊߌ߲߫, ߢߍߢߌ߲߫, ߢߊߣߌ߲߫, ߢߏߦߌ߲߫. Variantes : ɲáɲin; ɲáin; ɲɛ́ɲin; ɲéin; ɲóyin.

v. nauseate, dispise; être écoeuré, mépriser; испы́тывать отвраще́ние, презирать.

ɲànkan. ߢߊ߲߬ߞߊ߲.

n. creel; bourriche, panier m de pêche; ве́рша.

ɲànkin. ߢߊ߲߬ߞߌ߲߬, ߖߊ߲߬ߞߌ߬, ߢߊ߬ߢߌ߲߬. Variantes : jànki; ɲàɲin.

v. punish; punir; нака́зывать. Syn : jànki, látɔn, tànkin, tànkín, látɔ́n.

ɲánkisan. ߢߊ߲ߞߌߛߊ߲.

n. echinococcus; échinocoque; эхинококк.

ɲànkumanwada. ߢߊ߬ߞߎ߬ߡߊ߬ߥߘߊ, ߢߊ߬ߞߎ߬ߡߊ߬ߥߙߊ. Variante : ɲànkumanwara.

n. African wild cat, Kaffir cat; chat sauvage; африка́нский ди́кий кот. Syn : kólonkadi, ɲàariwada, kólonkadi.

ɲànkumanwara. ߢߊ߬ߞߎ߬ߡߊ߬ߥߘߊ, ߢߊ߬ߞߎ߬ߡߊ߬ߥߙߊ. Variante : ɲànkumanwada.

n. African wild cat, Kaffir cat; chat sauvage; африка́нский ди́кий кот. Syn : kólonkadi, ɲàariwada, kólonkadi.

ɲànkuman. ߢߊ߲߬ߞߎߡߊ߲.

n. cat; chat; кот, ко́шка. Syn : ɲàari.

ɲàńmà. ߢߊ߬ߒߡߊ߭.

n. favour; faveur; предпочтение.

Ɲánnú. ߢߊ߲ߠߎ߫.

n.prop. TOP.

ɲánsan. n. brushwood; branchage, broussailles; хворост, кустарник.

Ɲànsó. ߢߊ߲߬ߛߏ߫.

n.prop. TOP.

Ɲàntànìnná. ߢߊ߲߬ߕߊ߬ߣߌ߲߬ߠߊ߫.

n.prop. TOP.

ɲántan. ߢߊߒߕߊ߲.

adj. eyeless, tiny; sans yeux, minuscule; безглазый, крохотный. Syn : fɔ́sɔkɔrɔ, sínɛnɛn.

ɲán. ߢߊ߲߫.

v. tousle, become.tousled, put into disorder; ébouriffer, défaire, se mettre en désordre, mettre en désordre; растрепать, растрепа́ться, разлохма́титься, приводить в беспорядок.

ɲáɲinin. ߢߊߢߣߌ߲߫.

v. study; étudier; иссле́довать. Syn : kàran.

ɲáɲinin. ߢߊߢߣߌ߲.

n. research, study; recherche, étude; иссле́дование. Syn : kàran, tírinnin, tírin, ɲíninnin.

ɲàɲin. ߢߊ߲߬ߞߌ߲߬, ߖߊ߲߬ߞߌ߬, ߢߊ߬ߢߌ߲߬. Variantes : jànki; ɲànkin.

v. punish; punir; нака́зывать. Syn : jànki, látɔn, tànkin, tànkín, látɔ́n.

ɲáɲin. ߢߋߌ߲߫, ߢߊߢߌ߲߫, ߢߊߌ߲߫, ߢߍߢߌ߲߫, ߢߊߣߌ߲߫, ߢߏߦߌ߲߫. Variantes : ɲéin; ɲáin; ɲɛ́ɲin; ɲánin; ɲóyin.

v. nauseate, dispise; être écoeuré, mépriser; испы́тывать отвраще́ние, презирать.

ɲáran. ߢߊߙߊ߲߫.

v. stick in, get hooked; coincer; застрева́ть, застрева́ть зацепи́вшись. Syn : lábènbe, bálan, kánkan.

ɲáran. ߢߊߙߊ߲߫.

v. put.on.weight; grossir, prendre du poids; толсте́ть, набира́ть вес. Syn : bònɲa.

ɲáran. ߢߊߙߊ߲.

n. bunch.of.bananas; régime de bananes; гроздь.бана́нов.

ɲàra. ߢߊ߬ߙߊ.

n. great.griot, star, virtuoso; maître griot, vedette, virtuose; выдающийся.гриот, виртуоз, звезда.

Ɲárá. ߢߊߙߊ߫.

n.prop. TOP.

ɲárɔbàsan. ߢߊߘߐߓߊ߬ߛߊ߲߬, ߢߊߙߐߓߊ߬ߛߊ߲߬, ߢߊߓߊ߬ߛߊ߲߬. Variantes : ɲádɔbàsan; ɲábàsan.

v. mix, mix up, mix up, entangle, have admixture; mélanger, se mélanger, embrouiller, être additionné; переме́шивать, сме́шивать, смешиваться, перемешиваться, запутывать, путать, иметь примеси. Syn : bàsan, bírinsa, féreke, kólin, kólonso, ɲáamin, ɲákɛ.

ɲárɔja. ߢߊߘߐߖߊ, ߢߊߙߐߖߊ. Variante : ɲádɔja.

n. impudence, shamelessness; impudence, impudeur; бесстыдство, бесстыжесть.

ɲárɔjà. ߢߊߘߐߖߊ߬, ߢߊߙߐߖߊ߬. Variante : ɲádɔjà.

v. become.impudent, make impudent; devenir insolent, rendre insolent; наглеть, делать наглым. Syn : dádɔgboya.

ɲásifa. ߢߊߛߌߝߊ߫.

v. explain; expliquer; объясня́ть. Syn : lábìla, sífa.

ɲásìi. ߢߍߛߌ߰, ߢߊߛߌ߰. Variante : ɲɛ́sìi.

v. plan, prepare for, welcome; prévoir, faire des préparatifs, accueillir; предусмотреть, запланировать, подготовиться к, принимать. Syn : lɔ́ɔla, sòbi, lábɛ̀n, lájìiya, lákɔ̀ɲɔma, lásɛnɛ.

ɲási. ߢߊߛߌ.

n. eyelash, eyelashes; cil, cils; ресни́ца, ресни́цы.

Ɲás̀óĺá`. ߢߊߛ߬ߏߟ߫ߊ.

n.prop. TOP.

ɲátɛɛ. ߢߊߕߍ߮.

n. obverse; avers; лицевая.сторона.

ɲáwo. ߢߊߥߏ.

n. eye-socket, orbit; orbite; глазная.орбита. Syn : káman.

Ɲáwúléndúuńsɛ́rɛ́gbɛ̀dɛ̀bánákɔ́nɔ́. ߢߊߥߎߟߋ߲ߘߎ߯ߒߛߙߍߜߘߍ߬ߓߣߊߞߣߐ߫.

n.prop. TOP.

Ɲáyáá. ߢߊߦߊ߯߫.

n.prop. TOP.

Ɲáyádóníyákúnkídíéfémá. ߢߊߦߊ߫ߘߏߣߌߦߊ߫ߞߎ߲ߞߘߌߋ߫ߝߋߡߊ߫.

n.prop. TOP.

Ɲàyá. ߢߊ߬ߦߊ߫.

n.prop. TOP.

ɲáye. ߢߊߦߋ߫.

v. understand, master, assimilate; comprendre, s'assimiler; понима́ть, осваивать. Syn : fàamun.

ɲà. ߢߊ߬.

v. succeed, go well, do well, improve, assist, help in sth; réussir, marche bien, se porter bien, s'améliorer, assister, aider dans qch; удаваться, ла́диться, хорошо́ себя́ чу́вствовать, улучшаться, помогать, помогать в чём-л. Syn : súdan, bɛ̀n, bɔ́, jínkin.

ɲá. ߢߊ, ߢߍ. Variante : ɲɛ́.

n. eye, eye, pair of eyes, face, outlook, way, manner; oeil, visage, apparence, façon, manière; глаз, глаза́, лицо́, вне́шность, спо́соб. Syn : kóla, ɲáda, ɲákɔdɔ, bólo.

ɲá. n. time, contents; fois, contenu; раз, содержимое. Syn : kùn, sèn, sènɲa, ɲɛ́.

ɲèebu. ߟߋ߰ߓߎ, ߢߋ߰ߓߎ. Variante : lèebu.

n. vice; vice; порок. Syn : fɛ̀, sɔ̀n.

ɲèebu. ߟߋ߰ߓߎ߫, ߢߋ߰ߓߎ߫. Variante : lèebu.

v. dishonour, bring to shame; déshonorer; позорить, унижать. Syn : lámàloya.

ɲéin. ߢߋߌ߲߫, ߢߊߢߌ߲߫, ߢߊߌ߲߫, ߢߍߢߌ߲߫, ߢߊߣߌ߲߫, ߢߏߦߌ߲߫. Variantes : ɲáɲin; ɲáin; ɲɛ́ɲin; ɲánin; ɲóyin.

v. nauseate, dispise; être écoeuré, mépriser; испы́тывать отвраще́ние, презирать.

ɲèle. ߢߋ߬ߟߋ.

n. embryon, germ; embryon; плод, заро́дыш.

ɲé. ߦߋ߫, ߧߋ߫, ߦߴ, ߧߴ. Variantes : yé; y'; ɲ'.

pm. SBJV.

ɲé. ߦߋ߫, ߧߋ߫, ߦߴ, ߧߴ. Variantes : yé; y'; ɲ'.

cop. COP, be, PROG, HAB; COP, être, PROG, HAB; COP, быть, PROG, HAB.

ɲɛ́baa. ߢߍߓߊ߮.

n. predecessor, winner, victor; prédécesseur, vainqueur; предше́ственник, победи́тель. Syn : ɲɛ́bila.

ɲɛ́bɛn. ߢߍߓߍ߲.

n. precaution, preservation; précaution, préservation; предосторожность, предохранение.

ɲɛ́bɛ̀n. ߢߍߓߍ߲߬.

v. intercept, catch, prepare onself; intercepter, attraper, se préparer; перехватывать, ловить, готовиться. Syn : lábɛ̀n, mìda.

ɲɛ́bila. ߢߍߓߌߟߊ.

n. guide, forerunner, predecessor, leader, headman, introduction, preamble, prevention, precedent, advance, down payment, children's loincloth; guide, précurseur, prédécesseur, leader, chef, préambule, prévention, précédent, acompte, arrhes, cache-sexe d'enfant; проводни́к, гид, веду́щий, предшественник, вождь, руководи́тель, введение, преамбула, предотвращение, прецедент, задаток, де́тская набе́дренная повя́зка. Syn : ɲɛ́midala, ɲɛ́mida, kánda, cétii, dátii, kótii, kùntii, mànsakɛ, mànsa, sálatii, ɲɛ́mɔɔ, fòngban, wɔ́lɔfɔbila, tànkaran.

ɲɛ́bìla. ߢߍߓߌ߬ߟߊ߬.

v. guide, lead; guider, montrer la route à; вести́, ука́зывать доро́гу кому-л.

Ɲɛ́bɔ́rɛ́. ߢߍߓߐߙߍ߫.

n.prop. TOP.

ɲɛ́ɛna. ߢߍ߯ߣߊ.

n. urine, urinating; urine, urination; моча́, мочеиспуска́ние. Syn : súuna, súuna, jàlamída.

ɲɛ̀ɛn. ߢߍ߲߰.

v. make.motley, make strippy, be strippy, be motley, embroider, scribble; rayer, rendre bariolé, être rayé, être bariolé, gribouiller; раскрашивать.узорами, быть полосатым, быть пёстрым, вышива́ть, украша́ть вы́шивкой, накарябать, нацарапать. Syn : máɲɛ̀ɛn.

ɲɛ́ɛn. ߢߍ߲߮.

n. bathroom; douchière; умыва́льня-туале́т.

ɲɛ́ɛrɛ. ߢߍ߯ߙߍ.

n. dry.dead.leaves; feuilles tombées sèches; сухи́е.опа́вшие.ли́стья.

ɲɛ́fɔ. ߢߍߝߐ߫.

v. predict; prédire; предсказывать. Syn : láfɔ, láfɛlɛ.

ɲɛ́kɔdɔkà. ߢߊߞߘߐߞߊ߬, ߢߍߞߘߐߞߊ߬. Variante : ɲákɔdɔkà.

v. leave.before.smb's.arrival; partir avant l'arrivée de; уйти́.пе́ред.чьим-л.прихо́дом.

ɲɛ́kɔ̀nɔ. ߢߍߞߣߐ߬.

v. wait.for, prepare a defence against smb; se préparer, préparer la défence contre; дожида́ться, гото́виться к оборо́не от.

ɲɛ̀mɛdɛ. ߢߍ߲߬ߓߘߍ, ߢߍ߬ߡߘߍ, ߢߐ߲߬ߓߘߍ, ߢߐ߬ߡߘߍ. Variantes : ɲɛ̀nbɛdɛ; ɲɔ̀nbɛdɛ; ɲɔ̀mɛdɛ.

n. cockroach; cafard; тарака́н.

ɲɛ́midala. ߢߍߡߌߘߟߊ, ߢߍߡߌߣߊߟߊ. Variante : ɲɛ́minala.

n. guide; guide; проводник, поводырь. Syn : ɲɛ́bila, ɲɛ́mida, bólominala.

ɲɛ́mida. ߢߍߡߌߘߊ.

n. guide; guide; проводник. Syn : ɲɛ́bila, ɲɛ́midala.

ɲɛ́mìda. ߢߍߡߌ߬ߘߊ߬.

v. guide; mener; вести. Syn : málɔ̀.

ɲɛ́minala. ߢߍߡߌߘߟߊ, ߢߍߡߌߣߊߟߊ. Variante : ɲɛ́midala.

n. guide; guide; проводник, поводырь. Syn : ɲɛ́bila, ɲɛ́mida, bólominala.

ɲɛ́mɔɔ. ߢߍߡߐ߮.

n. leader, head-man; chef, leader, dirigeant; вождь, руководи́тель. Syn : cétii, dátii, kótii, kùntii, mànsakɛ, mànsa, sálatii, kánda, ɲɛ́bila.

ɲɛ́nara. ߢߍߣߙߊ.

n. prefix; préfixe; префикс, приставка.

ɲɛ̀nbɛdɛ. ߢߍ߲߬ߓߘߍ, ߢߍ߬ߡߘߍ, ߢߐ߲߬ߓߘߍ, ߢߐ߬ߡߘߍ. Variantes : ɲɛ̀mɛdɛ; ɲɔ̀nbɛdɛ; ɲɔ̀mɛdɛ.

n. cockroach; cafard; тарака́н.

Ɲɛ́nɛ́mɛ́rɛ́. ߢߣߍߡߙߍ߫.

n.prop. TOP.

Ɲɛ̀nùyá. ߢߍ߬ߣߎ߬ߦߊ߫.

n.prop. TOP.

ɲɛ́n. ߢߍ, ߢߍ߲. Variante : ɲɛ́.

n. gold.vein; filon aurifèvre; золотоно́сная.жи́ла.

ɲɛ̀ɲɛn. ߢߍ߬ߢߍ߲.

n. ground.grain; brisure; се́чка.

ɲɛ̀ɲɛ. ߢߍ߬ߢߍ߬.

v. corrode, gnaw, corrode; corroder, se corroder; подтачивать, подвергаться коррозии.

ɲɛ̀ɲin. ߢߍ߬ߢߌ߲.

n. fine, forfeit; amende; штраф. Syn : álamandi, dádɔbɔlan, tɔ́n, álamandi, tɔ́n.

ɲɛ́ɲin. ߢߋߌ߲߫, ߢߊߢߌ߲߫, ߢߊߌ߲߫, ߢߍߢߌ߲߫, ߢߊߣߌ߲߫, ߢߏߦߌ߲߫. Variantes : ɲáɲin; ɲáin; ɲéin; ɲánin; ɲóyin.

v. nauseate, dispise; être écoeuré, mépriser; испы́тывать отвраще́ние, презирать.

ɲɛ́sɛbɛ. ߢߛߍߓߍ.

n. foreword, preface; introduction, préface; предисло́вие, введе́ние.

ɲɛ́sìi. ߢߍߛߌ߰, ߢߊߛߌ߰. Variante : ɲásìi.

v. plan, prepare for, welcome; prévoir, faire des préparatifs, accueillir; предусмотреть, запланировать, подготовиться к, принимать. Syn : lɔ́ɔla, sòbi, lábɛ̀n, lájìiya, lákɔ̀ɲɔma, lásɛnɛ.

ɲɛ́silanɲɛ. ߢߍߛߌߟߊ߲ߢߍ.

n. fear; peur; страх. Syn : jɔ̀dɔ, sílan.

ɲɛ́sɔn. ߢߍߛߐ߲.

n. sample, food parcel; échantillon, spécimen, lot d'alimentation; образец, пищевой участок.

ɲɛ́sɔrɔn. ߢߍߛߐߙߐ߲.

n. loincloth; cache-sexe; набе́дренная повя́зка. Syn : bíla, gbèta, pàtakura.

ɲɛ́taa. ߢߍߕߊ߮.

n. progress; progrès; прогресс. Syn : wúruki.


Kibaru n°109 (1981)
Annonce de la parution de la revue Ɲɛtaa

ɲɛ́ta. ߢߍߕߊ.

adj/n. previous, preceding; antérieur, précédent; предыдущий, предшествующий.

ɲɛ̀tɛ. ߢߍ߬ߕߍ.

n. gold-bearing.soil; sable aurifère; золотоносная порода. Syn : bìdi.

ɲɛ́tuun. ߢߍߕߎ߲߮.

n. preposed.particle; particule préposée; препозити́вная.части́ца.

ɲɛ́wala. ߢߍߥߟߊ.

n. program, plan; programme, plan; программа, план. Syn : báaraɲɛsii, fɛ̀dɛ.

ɲɛ́ya. ߢߍߦߊ.

n. anteriority, priority; antériorité, primauté; первенство, приоритет.

ɲɛ́. ߢߊ, ߢߍ. Variante : ɲá.

n. eye, eye, pair of eyes, face, outlook, way, manner; oeil, visage, apparence, façon, manière; глаз, глаза́, лицо́, вне́шность, спо́соб. Syn : kóla, ɲáda, ɲákɔdɔ, bólo.


Ɲɛ́` bɛ jí` bɔ́ k’à sɔ̀rɔ à ma sù yé.
wálìmá: Kábini ɲɛ́ ma sù yé, à bɛ jí bɔ́.
L’œil n’a pas encore vu le défunt qu’il verse des larmes.

à ɲɛ́` ‘son oeil’, Fántà bóloŋɔni` ‘doigt de Fanta’, mòbili` dá` ‘porte de la voiture’, jíri` bólo` ‘branche de l’arbre’.
Constructions génitivales non-compactes (10.1.2)

ɲɛ́. ߢߍ߫.

pp. before; devant; перед. Syn : dáfɛ̀, ɲákɔdɔ.


À bɛ́ ń ɲɛ. ‘Il est devant moi’.
Postpositions lexicales (7.3)

Í bɛ́ sà ń ɲɛ. ‘Tu mourras avant moi’.
Postpositions lexicales (7.3)

ɲɛ́. ߢߍ.

n. front, genitals, private parts; devant, partie antérieure, génitalia; перед, передняя часть, половы́е о́рганы. Syn : dùulá (dùgú), jǎn (m), bàrakɔrɔlá (b, bàdakɔdɔlá).

ɲɛ́. ߢߍ, ߢߍ߲. Variante : ɲɛ́n.

n. gold.vein; filon aurifèvre; золотоно́сная.жи́ла.

ɲɛ́. ߢߍ.

n. time, contents; fois, contenu; раз, содержимое. Syn : kùn, sèn, sènɲa, ɲá.


À ye jí fílen` ɲɛ́ fìla mìn. ‘Il a bu deux calebasses d’eau’.
Noms numératifs (9.2.5)

ɲíin. ߢߌ߲߯.

v. soak;mouiller, se mouiller; мочи́ть, намокать, промокать.

ɲìman ߢߎ߬ߡߊ߲߬, ߢߌ߬ߡߊ߲߬. Variante : ɲùman.

prn. which?; quel?; кото́рый?, како́й? Syn : mɛ̂n, jɔ̂n.

ɲìmaya. ߢߌ߬ߡߊ߬ߦߊ, ߢߌ߲߬ߡߊ߬ߦߊ. Variante : ɲìnmaya.

n. prettiness, kindness; beauté, bonté, gentillesse; красота, доброта, хорошее качество. Syn : bɛ̀dɛya.

ɲìma. ߢߌ߬ߡߊ, ߢߌ߲߬ߡߊ. Variante : ɲìnma.

adj. good, pleasant; bon, agréable; хоро́ший, приятный. Syn : bɛ̀dɛ, bɛ́dɛbɛdɛ, bɛ̀dɛ, bɛ́dɛbɛdɛ.

ɲímin. ߢߌߡߌ߲.

n. head.louse; pou de tête; головная.вошь.

ɲímin. ߢߌߡߌ߲߫.

v. chew; mâcher, ronger; жевать. Syn : kèretu.

ɲìnabɔli. ߢߌ߬ߣߊ߬ߓߐ߬ߟߌ.

n. exception; exception; исключение. Syn : ɲìnabɔta.

ɲìnabɔta. ߢߌ߬ߣߊ߬ߓߐ߬ߕߊ.

n. exception; exception; исключе́ние. Syn : ɲìnabɔli.

ɲìnabɔ́. ߢߌ߬ߣߊ߬ߓߐ߫.

v. except; excepter; делать.исключение.

ɲínaninkòn. ߢߌߣߊߣߌ߲ߞߏ߲߬.

n. shrew; musaraigne; землеройка.

ɲìnantáàla. ߢߌߣߊ߲߬ߕߊ߮ߟߊ.

n. salamander; salamandre; салама́ндра. Syn : básatodi.

ɲìnan. ߢߌ߬ߣߊ߲߬.

n/adv. this.year; cette année; этот.год.

ɲìna. ߢߌ߬ߣߊ.

n. oblivion; oubli; забывание, забывчивость.

ɲìna. ߢߌ߬ߣߊ߬.

v. forget; oublier; забывать.

ɲína. ߢߌߣߊ߫.

n. rat, mouse; rat, souris; мышь, кры́са.

ɲìndin. ߢߌ߲߬ߕߌ߲, ߢߌ߲߬ߘߌ߲. Variante : ɲìntin.

n. steaming.pot; couscoussier; пароварка.

ɲìninkali. ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ.

n. question; question; вопро́с.

ɲìninka. ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫.

v. ask; interroger; спра́шивать.

ɲíninnin. ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲.

n. research, request; recherche, démande, quête; исследование, просьба. Syn : kàran, tírinnin, tírin, ɲáɲinin.

ɲínin. ߢߌߣߌ߲.

v. look.for, pretend to, yearn, ask; chercher, prétendre à, désirer, demander; искать, претендовать на, стремиться, спрашивать. Syn : tára.

ɲìnmaya. ߢߌ߬ߡߊ߬ߦߊ, ߢߌ߲߬ߡߊ߬ߦߊ. Variante : ɲìmaya.

n. prettiness, kindness; beauté, bonté, gentillesse; красота, доброта, хорошее качество. Syn : bɛ̀dɛya.

ɲìnma. ߢߌ߬ߡߊ, ߢߌ߲߬ߡߊ. Variante : ɲìma.

adj. good, pleasant; bon, agréable; хоро́ший, приятный. Syn : bɛ̀dɛ, bɛ́dɛbɛdɛ, bɛ̀dɛ, bɛ́dɛbɛdɛ.

ɲìnɲa. ߢߌ߲߬ߧߊ.

n. union, alliance; alliance; союз. Syn : dɛ̀.

ɲìntin. ߢߌ߲߬ߕߌ߲, ߢߌ߲߬ߘߌ߲. Variante : ɲìndin.

n. steaming.pot; couscoussier; пароварка.

ɲìn. ߣߌ߲߬, ߢߌ߲߬. Variante : nìn.

dtm/prn. this; ce; этот. Syn : mɛ̀n.

ɲìn. ߢߌ߲߬, ߢߌ߬. Variante : ɲì.

vq. good; bon; хоро́ший.

ɲìn. ߢߌ߲߭.

n. ally; allié; союзник.

ɲín. ߢߌ߲.

n. tooth, teeth; dent, dents; зуб, зу́бы.

ɲìɲan. ߢߌ߬ߢߊ߲.

n. liana bridge, "monkey bridge"; pont de lianes; мост из лиа́н, "обезья́ний мост". Syn : sɛ̀nbɛsɛnbɛ.

ɲì. ߢߌ߲߬, ߢߌ߬. Variante : ɲìn.

vq. good; bon; хоро́ший.

Ɲ̀nɔ́s̀nám̀ór̀íd߯ú`. ߢ߲߬ߐߛ߲߬ߊߡ߬ߏߙ߬ߌߘ߯ߎ.

n.prop. TOP.

ɲóyin. ߢߋߌ߲߫, ߢߊߢߌ߲߫, ߢߊߌ߲߫, ߢߍߢߌ߲߫, ߢߊߣߌ߲߫, ߢߏߦߌ߲߫. Variantes : ɲáɲin; ɲáin; ɲɛ́ɲin; ɲánin; ɲéin.

v. nauseate, dispise; être écoeuré, mépriser; испы́тывать отвраще́ние, презирать.

ɲɔ̀fɔɲɔfɔɲɔ̀fɔɲɔfɔ:n:plante.herbacée.espɲɔ̀fɔɲɔfɔ:n:plante.herbacée.esp. ߢߝߐ߬ߢߝߐ.

n. herb.sp; plante herbacée esp; травяни́стое.расте́ние.вид.

ɲɔ̀kɔlɔnɲɔkɔlɔn. ߢߞߐ߬ߟ߬ߐ߲ߢߞߐߟߐ߲.

n. praying.mantis; mante religieuse; богомо́л.

ɲɔ̀mɛdɛ. ߢߍ߲߬ߓߘߍ, ߢߍ߬ߡߘߍ, ߢߐ߲߬ߓߘߍ, ߢߐ߬ߡߘߍ. Variantes : ɲɛ̀mɛdɛ; ɲɔ̀nbɛdɛ; ɲɛ̀nbɛdɛ.

n. cockroach; cafard; тарака́н.

ɲɔ̀nbɛdɛ. ߢߍ߲߬ߓߘߍ, ߢߍ߬ߡߘߍ, ߢߐ߲߬ߓߘߍ, ߢߐ߬ߡߘߍ. Variantes : ɲɛ̀mɛdɛ; ɲɛ̀nbɛdɛ; ɲɔ̀mɛdɛ.

n. cockroach; cafard; тарака́н.

ɲɔ̀nin. ߢߐ߬ߣߌ߲.

n. maize variety, corn variety; maïse sorte; сорт кукуру́зы. Syn : dɔ̀kɔrɔnín, gbɛ̀lɛnnín.

ɲɔ̀nkídin. ߢߐ߬ߞߙߌ߬, ߢߐ߲߬ߞߌߘߌ߲߫, ߢߐ߲߬ߞߌ߲߫. Variantes : ɲɔ̀nkíri; ɲɔ̀nkín.

v. kneel down; s'agénouiller; встава́ть.на.коле́ни, встава́ть на одно́ коле́но.

ɲɔ̀nkín. ߢߐ߬ߞߙߌ߬, ߢߐ߲߬ߞߌߘߌ߲߫, ߢߐ߲߬ߞߌ߲߫. Variantes : ɲɔ̀nkídin; ɲɔ̀nkíri.

v. kneel down; s'agénouiller; встава́ть.на.коле́ни, встава́ть на одно́ коле́но.

ɲɔ̀nkíri. ߢߐ߬ߞߙߌ߬, ߢߐ߲߬ߞߌߘߌ߲߫, ߢߐ߲߬ߞߌ߲߫. Variantes : ɲɔ̀nkídin; ɲɔ̀nkín.

v. kneel down; s'agénouiller; встава́ть.на.коле́ни, встава́ть на одно́ коле́но.

ɲɔ́nkɔrɔma. ߢߐ߲ߞߙߐߡߊ߫.

v. ?; avoir des jambes en arc de cercle; стоять на полусогнутых ногах, слегка присесть.

ɲɔ́nɲɔn. ߢߐߢߐ߲߫, ߢߐ߲ߢߐ߲߫. Variante : ɲɔ́ɲɔn.

v. rest, take a rest; se reposer; отдыхать.

ɲɔ̀nsɔn. ߢߐ߲߬ߛߐ߲.

n. small.dry.branches; petites branches; мелкие.веточки.

ɲɔ̀ɲɔli. ߢߐ߰ߢߐ߲߰, ߢߐ߬ߢߐ߬ߟߌ߬. Variante : ɲɔ̀ɔɲɔɔn.

v. tickle; chatouiller; щекота́ть.

ɲɔ́ɲɔn. ߢߐߢߐ߲߫, ߢߐ߲ߢߐ߲߫. Variante : ɲɔ́nɲɔn.

v. rest, take a rest; se reposer; отдыхать.

ɲɔ̀ɔmɛ. ߢߐ߰ߡߍ, ߢߐ߯ߡߍ. Variante : ɲɔ́ɔmɛ.

n. camel; chameau; верблю́д.

ɲɔ́ɔmɛ. ߢߐ߰ߡߍ, ߢߐ߯ߡߍ. Variante : ɲɔ̀ɔmɛ.

n. camel; chameau; верблю́д.

ɲɔ̂ɔn. ߢߐ߲߮, ߢߐ߲߯. Variante : ɲɔ́ɔn.

prn. RECP, each other, one another; RECP, l'un l'autre, peut être précéde d'un pronom réfléchi; RECP, друг дру́га.

ɲɔ́ɔnbɛn. ߢߐ߲߯ߓߍ߲.

n. rencontre; meeting; всреча.

ɲɔ̀ɔndɔ. ߢߐ߲߰ߘߐ.

n. difference, distinction; différence, distinction; отли́чие. Syn : bɔ́ɲɔɔnma, dànfadabɔ, fáranfaasi, dànfada.

ɲɔ́ɔnnadɛ. ߢߐ߲߯ߠߊߘߍ.

n. réunion. Syn : dúnbu, kùngbara, làdɛ.

ɲɔ̀ɔn. ߢߐ߲߱.

n. identic, similar, reimbursement, compensation; pareil, remboursement, compensation; подобный, подобное, компенса́ция, возмеще́ние. Syn : bóloɲɔɔnnasayin.

ɲɔ́ɔn. ߢߐ߲߮, ߢߐ߲߯. Variante : ɲɔ̂ɔn.

prn. RECP, each other, one another; RECP, l'un l'autre, peut être précéde d'un pronom réfléchi; RECP, друг дру́га.

ɲɔ̀ɔɲɔɔn. ߢߐ߰ߢߐ߲߰, ߢߐ߬ߢߐ߬ߟߌ߬. Variante : ɲɔ̀ɲɔli.

v. tickle; chatouiller; щекота́ть.

ɲɔ́ɔɲɔɔya. ߢߐ߯ߢߐ߯ߦߊ.

n. density; densité; плотность, густота. Syn : gbílinya.

ɲɔ́rɔn. ߢߐߙߐ߲.

n. thread; fil; нить. Syn : gbère, kári, málamala.

ɲɔ̀. ߢߐ߱.

n. corn, maize; maïs; кукуруза. Syn : kàba.

ɲúfukudu. ߢߝߎߞߘߎ.

n. fur; fourrure; густа́я.шерсть. Syn : ɲúfu.

ɲúfukudu. ߢߝߎߞߘߎ߫.

adv. very; très; о́чень. Syn : bɔ́rɔrɔ, bɛ́dɛbɛdɛ, kísɔ, kójuu, kósɛbɛ, kúdɛkudɛ, mɛ́rrɛ, pédekele, pépe, sàfífi, súe, tánintanin, téru, wúyuwɛyɛ.

ɲúfu. ߢߝߎ.

adj. hairy; poilu, velu; шерсти́стый.

ɲúfu. ߢߝߎ.

n. fur; fourrure; густа́я.шерсть. Syn : ɲúfukudu.

ɲùman ߢߎ߬ߡߊ߲߬, ߢߌ߬ߡߊ߲߬. Variante : ɲìman.

prn. which?; quel?; кото́рый?, како́й? Syn : mɛ̂n, jɔ̂n.

ɲúmɛdaa. ߢߎߡߍߘߊ߮.

n. battery; batterie; батарея.

ɲúmɛda. ߢߎߡߍߘߊ.

n. anode; anode; анод. Syn : dònkun.

ɲúmɛ. ߢߎߡߍ.

n. electric.current; courant, électricité; электри́чество.